Volume 12

    Table of Contents

    Випуск 12

    Випуск містить наукові розвідки з енциклопедистики та біографістики. Подано огляд важливих українських енциклопедій. Окремі статті присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Кубійовича – головного редактора “Енциклопедії українознавства“ та 85-й річниці від часу опублікування 3-х томів “Української загальної енциклопедії”.
    Зміст