Peer Review Process

  The Encyclopedia Herald of Ukraine is a reviewed journal. Before peer review process there is an initial editorial assessment of submissions (checking for suitableness for the journal’s scope, general requirements, basic quality of the article, and adherence to the principles of Author Ethics).

  The journal undertakes peer review, that is handled with a minimum of two experts. All types of manuscripts (Original Article, Review Article, Biography Essay, Communications, more: For Authors) submitted to the editorial board are subjects to peer review.

  The journal uses double-blind review, which means that both the reviewer and article submitter identities are concealed from each other, throughout the expert review process. Manuscripts undergo peer-review by experts who have deep professional knowledge and experience in a particular scholarly field. They are external invitees.

  The interaction between the author and the reviewer (reviewers) powered by the editorial team’s representative. Reviewers adhere to the principles of Reviewer Ethics.

  Рецензування

  “Енциклопедичний вісник України” є рецензованим науковим виданням. Рецензування має на меті забезпечити оригінальність та значимість опублікованого дослідження. Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції.

  Перед рецензуванням поданий рукопис перевіряється на предмет відповідності тематиці вісника, дотримання загальних вимог, зокрема й принципів етики автора (йдеться про перевірку на плагіат). Рецензування проходять усі статті незалежно від їх виду, (див. Авторам)

  Рецензування – подвійне “сліпе” (коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентом / рецензентами відбувається через відповідального секретаря, завдяки чому забезпечується збереження анонімності авторів і рецензентів. Наукові статті анонімно рецензуються зазвичай запрошеними спеціалістами, в тому числі з інших країн, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін.