The Encyclopedia Herald of Ukraine is an open-access, academic journal published by the Institute of Encyclopedic Research, National Academy of Sciences of Ukraine. The Journal publishes original scholarly articles, communications, reports, reviews, biography essays that have a special focus on study of encyclopedias within contexts of history, culture, information, publishing, technology, etc.

  The Journal was founded as a platform for discussing the issues of building the Encyclopedia of Modern Ukraine. But today, it serves as an international forum for presenting research that contributes theoretical or practical value to the encyclopedic field. A primary mission of the Journal is to encourage academic approaches in encyclopedic practice, fostering the active and effective application of reliable knowledge for social advancement in Ukraine and worldwide.

  The Journal is published annually in December and currently welcomes submissions for its 16th volume.


  Volume 6-7

  Table of Contents
  • editorial
  • Open Access

  Sergii Bortnyk, Ivan Dziuba, Tetiana Dobko, Mykola Zhelezniak, Oleksandr Ishchenko, Stanislav Kulchytsky, Constantin Manolache, Iryna Matiash, Liubomyr Pyrih, Roman Senkus

  «Енциклопедичний вісник України» — рецензований щорічник Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Журнал публікує оригінальні дослідження, повідомлення, доповіді, огляди, біографічні нариси з енциклопедистики (історичний, культурологічний, науково-інформаційний, методико-видавничий, інноваційно-технологічний та ін. контексти).

  Видання виникло як вісник для інформування й обговорення питань підготовки «Енциклопедії Сучасної України». Проте сьогодні його мета — слугувати міжнародним майданчиком для представлення досліджень, що мають теоретичну чи практичну цінність для енциклопедичної галузі, та сприяти застосуванню наукового підходу до підготовки сучасних енциклопедичних видань. Це розглядаємо як запоруку поширення достовірних енциклопедичних знань, необхідних для суспільного розвитку України й інших країн світу.

  Друкується раз на рік (грудень). Нині редакція приймає авторські рукописи для 16-го випуску.


  Випуск 6-7

  Зміст
  • редакційне
  • Open Access

  Сергій Бортник, Іван Дзюба, Тетяна Добко, Микола Железняк, Олександр Іщенко, Станіслав Кульчицький, Константин Манолаке, Ірина Матяш, Любомир Пиріг, Роман Сенькусь