The Encyclopedia of Kolomyia: from concept to realization

  DOI: 10.37068/evu.12.7

  Abstract

  The article presents the experience of the Encyclopedia of Kolomyia’s compiling. The specialties of the structure this multivolume encyclopedic work as well as the editorial and publishing process are characterized. The historical preconditions of the appearance of this encyclopedia about Kolomyia region are described, the important information of this region and the necessity of their coverage in the encyclopedic format are highlighted.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Dziuba, I., Zhukovsky, A., Zhelezniak, M. et al. (Eds.). (2001–2020). The Encyclopedia of Modern Ukraine (vols. 1–22). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukra­inian].

  Google Scholar

  Fedoriv, R. (1999). Entsyklopediia Pokuttia. Dzvin, 1, 153–154 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Isaievych, Y. (2000, September 18). All about Kolomyia region. Prezydentskyi visnyk, 12 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Karpiak, D. (2003, February 20). Who photographed Solomiya Krushelnytska and Yurko Shkribliak. Zakhidnyi kurier, 5–5 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Karpiak, D. (2007, July 5). The Encyclopedia of Kolomyia: volume five. From Dov­bush to Don Juan. Chas, 2–2 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Korolko, A. (2012). Regional history studies of Pokuttia during the 1990s – 2000s. Ukraine: Cultural Heritage, National Identity, Statehood, 21, 436–448 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Kyrchiv, R. (2017). Pokuttia as a historic-ethnographic district of Ukraine. The Ethnology Notebooks, 133, 3–22 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Melnyk, N. (2004). Regional biographical reference works of Ukraine: history and current state. Bibliotechnyi visnyk, 5, 33–36 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Protsyk-Kulchytska, M. (2014). Ukrainian artists in press studies: sources and problems of biography. Proceedings of Research and Scientific Institute for Periodicals, 4, 460–470 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Rakovsky, I. (Ed.). (1930–1935). Ukrainian General Encyclopedia (Vols. 1–3). Lviv, Stanislav, Kolomyia: Ridna shkola Press [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Savchuk, M. (Ed). (1996–2007). The Encyclopedia of Kolomyia (Vols. 1–14). Kolomyia: Vik Press [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Yavorskyi, H. et al (Eds.). (2004–2010). Ternopil Encyclopedic Dictionary (Vols. 1–4). Ternopil: Zbruch Press [in Ukrainian].

  Google Scholar

  “Енциклопедія Коломийщини”: від ідеї до втілення

  DOI: 10.37068/evu.12.7

  Резюме

  У статті представлено досвід підготовки “Енциклопедії Коломийщини”. Схарактеризовано особливості структури багатотомного енциклопедичного видання, редакторсько-видавничого процесу. Описано передумови появи енциклопедії про Коломийщину, окреслено важливі відомості цього краю і необхідність їхнього висвітлення в енциклопедичному форматі.

  Задум енциклопедії

  Ідея видати “Енциклопедію Коломийщини” [ЕК] з’явилася 1992 року в редакції національно-демократичної газети нової доби “Вісник Коломиї”, де тоді працював я і мій колега Микола Васильчук. Підстави появи такого видання були очевидні. У Коломиї від 1864 року працювала друкарня, тут у 1865-му побачила світ перша українська газета, а до Другої світової війти публікували багато часописів та книжок різними мовами. В українських виданнях ча...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Енциклопедія Коломийщини: Т. 1–14 / гол. редкол.: М. Савчук. Коломия: Вік, 1996–2007.

  Google Scholar

  Енциклопедія Сучасної України. Т. 1–22 / гол. редкол.: І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін.; НАН України, Інститут енциклопедичних досліджень. Київ, 2001–2020.

  Google Scholar

  Ісаєвич Я. Усе про Коломийщину [Рецензія на кн.: «Енциклопедія Коломийщини»]. Президентський вісник. 2000. № 12. 18 верес.

  Google Scholar

  Карп’як Д. Хто фотографував Соломію Крушельницьку і Юрка Шкрібляка. Західний кур’єр 2003. 20 лют. С. 5.

  Google Scholar

  Карп’як Д. «Енциклопедія Коломийщини»: том п’ятий. Від Довбуша – до Дон Жуана. Час. 2007. 5 лип. C. 2.

  Google Scholar

  Кирчів Р. Покуття як історико-етнографічний район України. Народознавчі зошити. 2017. № 133. С. 3–22.

  Google Scholar

  Королько А. Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2012. Вип. 21. С. 436–448.

  Google Scholar

  Мельник Н. Регіональні біографічні видання в Україні: історія та сучасний стан. Бібліотечний вісник. 2004. № 5. С. 33–36.

  Google Scholar

  Процик-Кульчицька М. Українські митці у пресознавстві: проблеми біографування та джерельна база. Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства. 2014. Вип. 4. С. 460–470.

  Google Scholar

  Тернопільський енциклопедичний словник: Т. 1–4 / редкол.: Г. Яворський та ін. Тернопіль: Збруч, 2004–2010.

  Google Scholar

  Українська загальна енцикльопедія: Книга знання. Т. 1–3 / гол. ред. І. Раковський. Львів; Станіславів; Коломия: «Рідна школа», 1930–1935.

  Google Scholar

  Федорів Р. Енциклопедія Покуття. Дзвін. 1999. Ч. 1. С. 153–154.

  Google Scholar