Ivan Rakovsky as an European encyclopediographer

  DOI: 10.37068/evu.12.2

  Abstract

  The article offers an overview of the life of anthropologist Ivan Rakovsky who is an editor-in-chief of the Ukrainian General Encyclopedia (1930–1935), the first Ukrainian universal encyclopedic publication. The biographical information of the scientist is described through the vision of his formation as an encyclopediographer. The appearance and compiling the UGE, as well as Rakovsky’s activities in the Shevchenko Scientific Society are highlighted.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Doroshenko, V. (1951). The hotbed of Ukrainian science: to the 75th anniversary of the Shevchenko Scientific Society. New York; Philadelphia [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Holovatskyi, I. (2004). Ivan Rakovskyi (1874–1949): biographical and bibliographical feature story. Lviv: Shevchenko Scientific Society [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Mykytchuk, V. (1988). On the history of the Ukrainian General Encyclopedia pub­lishing in Kolomyia. In Kolomyia and Kolomyia region: reminiscen­ces of the past and ancientness (pp. 251-261). Philadelphia: Kolomyian Committee [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Rakovsky, I. (Ed.). (1935). Ukrainian General Encyclopedia: The Book of Know­ledge (vol. 3). Lviv, Stanislaviv, Kolomyia: Ridna Shkola Press [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Rakovsky, I. (1930, February 4). What will our first encyclopedia? Dilo, 26, 3-4 [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Romaniuk, T. (1999). Rakovsky Ivan. In Ukrainian journalism in names: materials to the encyclopedic dictionary (vol. 6, pp. 407-410). Lviv: Vasyl Stefanyk Na­tional Scientific Library of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine [In Ukrainian].

  Google Scholar

  The Rakovsky’s collection of the Manuscripts Department of the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, National Academy of Sciences of Ukraine [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Trehub, M. (2003). Epistolary of the archive of the UGE editorial office as a Ukrainian source for biography studies. Proceedings of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, 11, 303-310 [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Іван Раковський – енциклопедист європейського рівня

  DOI: 10.37068/evu.12.2

  Резюме

  У статті запропоновано огляд життєвого шляху антрополога Івана Раковського – головного редактора першої української універсальної енциклопедії – “Української загальної енциклопедії” (1930–1935). Описано біографічні відомості науковця крізь призму становлення його як енциклопедиста, створення УЗЕ, її підготовки та діяльності в Науковому товаристві імені Шевченка.

  Вступ

  Досвід редактора “Української загальної енциклопедії” (УЗЕ) Івана Раковського, якому вдалося розробити й успішно реалізувати проект першої національної універсальної довідкової праці, призначеної для найширшої читацької аудиторії, вельми цінний для української енциклопедичної справи (тритомник опубліковано в 1930–1935 роках). І. Раковський – непересічна в історії національної науки та культури особистість – належить до відомих популяризаторів української науки [...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Головацький І. Іван Раковський (1874–1949): життєписно-бібліографічний нарис. Львів: Наукове Товариство ім. Шевченка, 2004.

  Google Scholar

  Дорошенко В. Огнище української науки: Наукове Товариство імени Т. Шевченка: З нагоди 75-річчя його заснування. Нью-Йорк; Філадельфія, 1951.

  Google Scholar

  Микитчук В. До історії видання “Української загальної енциклопедії” в Коломиї. Коломия і Коломийщина: збірник споминів про давнє й минуле. Філадельфія: Видання Комітету коломиян, 1988. С. 251-261.

  Google Scholar

  Раковський І. Яка буде наша перша енцикльопедія? Діло. 1930. № 26. 4 лют. С. 3-4.

  Google Scholar

  Романюк Т. Раковський Іван. Українська журналістика в іменах: матеріали до енциклопедичного словника. Вип. 6. Львів: ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України, 1999. С. 407-410.

  Google Scholar

  Трегуб М. Епістолярій архіву редакції “УЗЕ” – джерело української біографістики. Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. 2003. Вип. 11. С. 303-310.

  Google Scholar

  Українська загальна енцикльопедія: Книга знання. Т. 3 / гол. ред. І. Раковський. Львів; Станіславів; Коломия: “Рідна школа”, 1935.

  Google Scholar

  Фонд І. Раковського відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України.

  Google Scholar