The coronavirus disease COVID-19’s coverage in Ukrainian and European encyclopedias

  DOI: 10.37068/evu.12.4

  Abstract

  Today, humans have the phase of the social organization evolution, in which information, communication technologies, and knowledge are fundamental objects of production, as well as the digital environment is an important space for the development of society. There are problems of people’s digital literacy actualized by the increasing role of the existing and growing in information and knowledge in society from Internet environment. This study illustrates the issue of getting digital literacy using online encyclopedic resources on the case about informing the pandemic of coronavirus disease COVID-19 worldwide in 2019-2020. Based on analysis of the mentioned virological topic articles of the national encyclopedias of Europe (Britannica, Brockhaus, Encyclopedia of Modern Ukraine, Great Norwegian Encyclopedia, Wikipedia, etc.) the conclusion is made that encyclopedic knowledge is inert and during the pandemic, it has a low practical role for the needs of humans in the context of safe behav

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Barros, J., Duggan, J., Rebholz-Schuhmann, D. (2020). The Application of Internet-Based Sources for Public Health Surveillance (Infoveillance): Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 3, e13680. https://doi.org/10.2196/13680.

  Google Scholar

  Bolstad, E., Pettersen, S. (2019). How to build an Encyclopedia for the 21st Century: Lessons learned from The Great Norwegian Encyclopedia. Studia Lexicographica, 13 (24), 153-171. https://doi.org/10.33604/sl.13.24.5.

  Google Scholar

  Braichevskyi, S.M. (2015). Electronic encyclopedias in information warfares. Pravova informatyka, 45, 9-13 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Giles, J. (2005). Internet encyclopaedias go head to head. Nature, 438, 900–901. https://doi.org/10.1038/438900a.

  Google Scholar

  Hrynovets, V., & Ripetska, O. The background to create the Medical Encyclopedia of Ukraine. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 6-7, 22-22. https://doi.org/­10.37068/evu.6-7.4 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Ioannidis, J. (2020, March 17). A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data. STAT News. https://­www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data.

  Google Scholar

  Ishchenko, O. (2018). On violation and protection of the information ecosystem in national encyclopedias (review of the report on national online encyclopedias in Europe by the European Parliamentary Research Service). The Encyclopedia Herald of Ukraine, 10, 19-30. https://doi.org/10.37068/evu.10.2 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Jermen, N., Kraus, C., Starčević-Stančić, I. (2015). Lexicography and encyclopaedistics in the digital environment. In Proceedings of the 5-th International Conference The Future of Information Sciences. INFuture2015: e-Institutions – Openness, Accessibility, and Preservation (pp. 65-75). Zagreb: Uni­versity of Zagreb. https://doi.org/10.17234/INFUTURE.2015.9.

  Google Scholar

  Kudlai, V. (2019). Formation of digital literacy in the modern information space. Notes on Ukrainian Linguistics, 2 (26), 160–168. https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181707 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Kumar, S., West, R., Leskovec, J. (2016). Disinformation on the Web: Impact, Characteristics, and Detection of Wikipedia Hoaxes. In WWW ’16: Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web (pp. 591-602). Geneva: International World Wide Web Conferences Steer­ing Committee. https://doi.org/10.1145/2872427.2883085.

  Google Scholar

  “Mriya” is a Ukrainian plane: 7-year-old blogger Zakhar was answered and promised to correct the mistake. (2018, February 1). Voice of America (Ukrainian). https://ukrainian.voanews.com/a/mria-zahar/4234442.html [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Sprūde, V. (2019, October 29). Enciklopēdija Latvijā ir valsts atbildība. Saruna ar Valteru Ščerbinski. Latvijas Avīze. https://www.la.lv/enciklopedija-latvija-ir-valsts-atbildiba [in Latvian].

  Google Scholar

  Tolj, J., Jecić, Z., Jermen, N. (2019). Medicina u hrvatskoj leksikografiji i enciklopedici. Acta medico-historica Adriatica, 17(2), 313-336. https://doi.org/10.31952/amha.17.2.9 [in Croatian].

  Google Scholar

  Vujić, A. (1991). Razvitak enciklopedistike i enciklopedijsko vrednovanje. In Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (vol. 1, pp. 25-43). Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža [in Croatian].

  Google Scholar

  Yatsenko, I. (2018). Informatsiina kompetentnist yak odna iz kliuchovykh kompetentsii u suchasnii systemi osvity [Information competence as one of the key competences in the modern education system]. In Tekhnolohii intehratsii zmistu osvity: Proceedings of the round table, Match 12, 2018, Poltava (pp. 262-269). Poltava:POIPPO [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M. (2019). The Encyclopedia of Modern Ukraine: regional context. Literature and Culture of Polissja, 97(12), 109-119. https://doi.org/10.31654/2520-6966-2019-12i-97-109-118 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Про коронавірусну інфекцію COVID-19 в українських та європейських енциклопедіях

  DOI: 10.37068/evu.12.4

  Резюме

  Нині світ перебуває на тій стадії еволюційного розвитку цивілізації, у якій інформація та знання стають основоположними продуктами виробництва. Збільшення ролі інформації й знань в житті суспільства, які поширюються в інтернет-просторі, актуалізує проблеми цифрової освіченості (грамотності / компетенції) людей. У цьому дослідженні на окремому прикладі, пов’язаному з пандемією коронавірусної інфекції в період 2019–2020 ро­ків, показано значення онлайн-енциклопедій у процесі формування цифрової освіченості. Проаналізувавши статті на тему COVID-19, SARS-CoV-2, які подають національні енциклопедії Європи (й України зокрема), зроблено висновок про інертність енциклопедичних знань і невисоку їх практичну цінність для переважної більшості населення з точки зору поведінки й рішень під час пандемії. У цьому контексті вирізняється “Вікіпедія”, пропонуючи значно більший масив довідкових даних, зокрема й тих, що зазвичай не властиві класичним енциклопедіям, однак корисні для читачів.

  Вступ

  Із розвитком комп’ютерних засобів, телекомунікаційних мереж та інтернет-технологій сучасний світ поступово перейшов в епоху інформаційного суспільства, у якому роль інформації, що є загальнодоступною й швидко поширюваною, експоненційно збільшилася. Водночас інформаційний простір відзначається не лише великими обсягами даних щодо будь-якого питання і мобільністю їх віднайдення, а й тим, що інформація поділилася на дві великі категорії – достовірну (правдиву) й недостовірну (псевд...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Брайчевський С. Електронні енциклопедичні ресурси в умовах інформаційної війни. Правова інформатика. 2015. №. 45. С. 9–13.

  Google Scholar

  Гриновець В., Ріпецька О. Передумови створення медичної енциклопедії України. Енциклопедичний вісник України. 2015. Вип. 6–7. С. 22–22. DOI: https://doi.org/10.37068/evu.6-7.4.

  Google Scholar

  Железняк М. «Енциклопедія Сучасної України»: регіональний аспект. Література та культура Полісся. 2019. Вип. 97 (12). С. 109–119. DOI: https://doi.org/10.31654/2520-6966-2019-12i-97-109-118.

  Google Scholar

  Іщенко О. Про порушення і захист «екології» енциклопедичних знань (огляд звіту Центру досліджень Європейського парламенту про національні онлайн-енциклопедії в країнах Європи). Енциклопедичний вісник України. 2018. Вип. 10. С. 19–30. DOI: https://doi.org/10.37068/evu.10.2.

  Google Scholar

  Кудлай В. Формування цифрової грамотності особистості в сучасному інформаційному просторі. Записки з українського мовознавства. 2019. Т. 2. № 26. С. 160–168. DOI: https://doi.org/10.18524/2414-0627.2019.26.181707.

  Google Scholar

  «Мрія» – український літак: 7-річному блогеру Захару відповіли і пообіцяли виправити помилку. Голос Америки. 2018. 1 лют. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/mria-zahar/4234442.html.

  Google Scholar

  Яценко І. Інформаційна компетентність як одна із ключових компетенцій у сучасній системі освіти. Технології інтеграції змісту освіти: зб. наук. праць всеукраїнського круглого столу, Полтава, 12 березня 2018 р. Полтава, 2018. С. 262–269.

  Google Scholar

  Barros J., Duggan J., Rebholz-Schuhmann D. The Application of Internet-Based Sources for Public Health Surveillance (Infoveillance): Systematic Review. Journal of Medical Internet Research. 2020. № 3. C. e13680. DOI: https://doi.org/10.2196/13680.

  Google Scholar

  Bolstad E., Pettersen S. How to build an Encyclopedia for the 21st Century: Lessons lear­ned from The Great Norwegian Encyclopedia. Studia Lexicographica. 2019. Vol. 13 (24). P. 153–171. https://doi.org/10.33604/sl.13.24.5.

  Google Scholar

  Giles J. Internet encyclopaedias go head to head. Nature. 2005. Vol. 438. P. 900–901. DOI: https://doi.org/10.1038/438900a.

  Google Scholar

  Ioannidis J. A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data. STAT News. 2020. March 17. URL: https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-­coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data.

  Google Scholar

  Jermen N., Kraus C., Starčević-Stančić I. Lexicography and encyclopaedistics in the digital environment. The Future of Information Sciences. INFuture2015: e-In­stitutions – Openness, Accessibility, and Preservation (Proceedings of the 5-th International Conference). 2015, Zagreb. 2015. P. 65–75. DOI: https://doi.org/10.17234/INFUTURE.2015.9.

  Google Scholar

  Kumar S., West R., Leskovec J. Disinformation on the Web: Impact, Characteristics, and Detection of Wikipedia Hoaxes. WWW ’16: Proceedings of the 25th Inter­national Conference on World Wide Web 2016. Geneva: International World Wide Web Conferences Steering Committee. P. 591–602. DOI: https://doi.org/10.1145/2872427.2883085.

  Google Scholar

  Sprūde V. Enciklopēdija Latvijā ir valsts atbildība. Saruna ar Valteru Ščerbinski. Latvijas Avīze. 2019. October 29. URL: https://www.la.lv/enciklopedija-latvija-ir-valsts-atbildiba.

  Google Scholar

  Tolj J., Jecić Z., Jermen N. Medicina u hrvatskoj leksikografiji i enciklopedici. Acta medico-historica Adriatica. 2019. Vol. 17 (2). P. 313–336. DOI: https://doi.org/10.31952/amha.17.2.9.

  Google Scholar

  Vujić A. Razvitak enciklopedistike i enciklopedijsko vrednovanje. Radovi Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Sv. 1. Zagreb, 1991. S. 25–43.

  Google Scholar