Digital information resources of the modern literary studies

  DOI: 10.37068/evu.12.3

  Abstract

  This article discusses the characteristics of various reference digital resources of the modern humanities. We have identified three main digital resources: a digital library resource, a multimedia digital system, and a multimedia encyclopedic database. These important resources are involved in creating a modern information society. In this context, the Ukrainian Literary Encyclopedia of the Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine and the crea­tion of an independent multimedia encyclopedic database are considered.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Bomba, R. (2013). Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych. In A. Radomski, R. Bomba (Ed.). Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / Nowe Media / Kultura 2.0. (pp. 57-72). Lublin [In Polish].

  Google Scholar

  Chernysh, N. (2015). Editing of encyclopedias: theory and experience. Lviv: Svit [In Ukrainian]

  Google Scholar

  McLuhan, H. (2015). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (A. Ha­lushky, V. Postnikovoi, Trans.). Kyiv: Nika-Zentr [In Ukrainian].

  Google Scholar

  On approval of the Strategy of information society development in Ukraine: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 17 2013. (2013). Legislation of Ukraine: webportal of parliament of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386 [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Zharkykh, M. (2006). Guide. In M. Zharkykh (Ed.). Lesja Ukrainka. Encyclopedia of the life and works. https://www.l-ukrainka.name/uk/Guide.html [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M. (Ed.). (2015). Ukrainian electronic and paper encyclopedias: current achievements and future potential. Kyiv: Academperiodyka, NASU In­stitute of Encyclopedic Research [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M. (2017). Ukrainian online encyclopedias: development trends and place in the information space of our state. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 8–9, 7–21. https://doi.org/10.37068/evu.8-9.1 [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Wikipedia. (2004). Ukrainian Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікі­пе­дія [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Цифрові довідкові ресурси сучасного літературознавства

  DOI: 10.37068/evu.12.3

  Резюме

  У статті схарактеризовано різні типи цифрових довідникових ресурсів, що ними послуговується сучасна гуманітаристика, зокрема літературо­знавство. Виділено три основні з них, зокрема електронну ресурс-бібліотеку, мультимедійну електронну систему й мультимедійну енциклопедичну базу. З’ясовано важливість довідникових електронних ресурсів у процесах формування сучасного інформаційного суспільства. Окрему увагу звернено на проект видання “Української літературної енциклопедії” Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України та необхідність створення окремої мультимедійної енциклопедичної бази літературної енциклопедії України.

  Вступ

  Впровадження цифрових технологій, що відбувається наприкінці 20 ст., позначилося не лише на способах збереження й передання інформації, а й докорінно трансформувало соціальний простір, об’єднуючи людство в єдину інформаційну мережу: “З розвитком мережі Інтернет особливого значення набуло домінування ролі знань та інформації в житті людей, що в результаті сформувало інформаційне суспільство. Воно характеризується наявністю глобального інформаційного простору, що забезпечує його к...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Вікіпедія. Українська Вікіпедія. 2004.

  Google Scholar

  Жарких М. Довідник. Леся Українка. Енциклопедія життя і творчості / Укл. М. Жарких. 2006.

  Google Scholar

  Железняк М. Українська електронна енциклопедистика: тенденції розвитку та місце в інформаційному просторі держави. Енциклопедичний вісник України. 2017. Вип. 8-9. С. 7-21.

  Google Scholar

  Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа. Становлення людини друкованої книги / пер. з англ. А. Галушки, В. Постінікова. Київ: “Ніка-Центр”, 2015.

  Google Scholar

  Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013. Законодавство України: інформаційно-пошукова система веб-порталу парламенту України. 2013.

  Google Scholar

  Українські електронні та паперові енциклопедичні видання: основні здобутки і перспективи / від. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ: Академперіодика, 2015.

  Google Scholar

  Черниш Н. Редагування енциклопедичних видань: теорія і практика: навч. посібник для студентів спеціальності “Видавнича справа та редагування”. Львів: Світ, 2015.

  Google Scholar

  Bomba R. Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych. Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet. Nowe Media. Kultura 2.0. / Red. A. Radomski, R. Bomba. Lublin, 2013. S. 57-72.

  Google Scholar