Volume 1

    Table of Contents

    Випуск 1

    Випуск містить статті з проблем енциклопедистики в Україні та за її межами, біографістики, бібліографістики й архівознавства. Статтями є доповіді учасників Міжнародної наукової конференції “Українська енциклопедистика”.
    Зміст