Printed catalogs of art exhibitions as biographical sources

  DOI: 10.37068/evu.1.9

  Abstract

  Among the numerous reference publications on art, a special category is catalogs of art exhibitions of fine and decorative and applied arts. Since their appearance (exhibition catalogs have been published since the 18th century, museum catalogs – since the 19th century, auction catalogs - since the 20th century), a powerful layer of documents has been printed, which are important source materials for studying and researching the history of art, the work of individual artists, creation of fundamental reference publications on art history. This article offers an overview of such reference works.

  Друковані каталоги мистецьких виставок як біографічні джерела

  DOI: 10.37068/evu.1.9

  Серед численних довідкових видань із мистецтва особливу групу складають друковані каталоги художніх виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

  З часу їх появи (виставкові каталоги видаються з 18 ст., музейні – з 19 ст., каталоги аукціонів – з 20 ст.) видрукувано потужний пласт документів, які є важливим джерелознавчим матеріалом для вивчення й дослідження історії мистецтв, творчості окремих митців, створення фундаментальних довідкових видань з мистецтвознавс...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Селівачов М. Важливий жанр мистецтвознавчої літератури // О. М. – 1975. – № 5. – С. 29.

  Google Scholar

  2. Бєлікова Г. О. Іван Рашевський. Каталог творів // Скарбниця української культури. Зб. наукових праць. – Чернігів: Сіверянська думка, 2002. – Вип. 3. – С. 125–141.

  Google Scholar