The Encyclopedia of the Ukrainian Language: structure and compiling principles

  DOI: 10.37068/evu.1.7

  Abstract

  Article acquaints with the structure and basic principles of compiling the encyclopedia "Ukrainian language" – the first specialized code of data about Ukrainian language and linguistics in the world. By the example of articles from mentioned encyclopedia basic features of this type editions are shown: 1) system character (cyclicity) of basic knowledge and 2) its teaching, educational character. Special attention is given to the cycles of articles new to language encyclopedias, personnels, and also to the combination of text with the series of illustrations

  Енциклопедія “Українська мова”: структура та принципи укладання

  DOI: 10.37068/evu.1.7

  Резюме

  Стаття знайомить зі структурою та принципами укладання енциклопедії «Українська мова» – першого в світі спеціалізованого зводу відомостей про українську мову та українське мовознавство. На прикладі статей цієї енциклопедії окреслено визначальні ознаки видань такого типу: 1) системність (циклічність) уміщених в них базових знань та 2) їх навчальний, просвітницький характер. Окрему увагу приділено циклам статей, новим для мовних енциклопедій, персоналіям, а також способівам поєднання тексту з ілюстративним рядом.

  Вихід у світ енциклопедії – подія, етапна не лише для науки і культури, а й для всього суспільства. Саме такі видання, призначені в стислому вигляді подавати читачам базові відомості про людину, суспільство та довколишній світ, унаявнюють ступінь розвитку окремих галузей знань і в цілому рівень свідомості певної спільноти, її духовний потенціал. Для України значення таких видань украй важливе з огляду на нагальну потребу в новій універсальній українській енциклопедії, адже з часу виходу в сві...

  Читати далі Завантажити PDF