Volume 13

  Table of Contents

  Ivan Dziuba as a figure: opinions of present-day intellectuals

  Mykola Mušynka, Yaroslav Yatskiv, Mykhailo Andreychyn, Tamara Hundorova, Marko Pavlyshyn, Larysa Masenko, Serhiy Trymbach, Iryna Matiash, Stanislav Kulchytsky, Vitaliy Otroshchenko, Tetiana Dobko, Yevhen Holovakha, Ivan Hamkalo, Olga Petrova

  The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2021, 13, 674-91, doi: 10.37068/evu.13.6

  PDF

  Google Scholar

  Випуск 13

  У цьому випуску вміщено статті про кілька українських і зарубіжних енциклопедичних видань та онлайн-ресурсів (“Енциклопедія Сучасної України”, “Місця пам’яті української дипломатії”, “Scholarpedia” та “Scholarly Community Еncyclopedia”), а також матеріали з нагоди 90-річчя І. Дзюби.
  Зміст

  Постать Івана Дзюби: думки сучасних інтелектуалів

  Микола Мушинка, Ярослав Яцків, Михайло Андрейчин, Тамара Гундорова, Марко Павлишин, Лариса Масенко, Сергій Тримбач, Ірина Матяш, Cтаніслав Кульчицький, Віталій Отрощенко, Тетяна Добко, Євген Головаха, Іван Гамкало, Ольга Петрова

  The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2021, 13, 674-91, doi: 10.37068/evu.13.6

  PDF

  Google Scholar