Online promotion of the Encyclopedia of Modern Ukraine (results of user’s survey study)

  DOI: 10.37068/evu.13.3

  Abstract

  The article is dedicated to the 20th anniversary of beginning the Encyclopedia of Modern Ukraine (EMU), the first volume of which was published in 2001. On this occasion, scholars of NASU Institute of Encyclopedic Research conducted a sociological study of people that are being used the online version of the EMU. In this article, the author presents the results of this study processed by methods of statistical analysis, and offers some discussions based on the results. Acquired information is important for the further progression of the EMU on the Internet, because it allows getting feedback from encyclopedia users.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Boiko, Y. (2016). Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy – osnovnyi naukovyi proekt Instytutu entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy [Encyclopedia of Modern Ukraine is the main scholar project of the Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine]. Gileya, 111, 96-99 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Dubrovina, L., Lobuzina, K., Onyshchenko, O., Boriak, H. (2020). Digital humanities and databases of cultural heritage in libraries of Ukraine. Manuscript and Book Heritage of Ukraine, 25, 290-309. https://doi.org/10.15407/rksu.25.290 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Hevko, I. (2018). The use of modern information technologies is the basis for the professional growth of the teacher. Bulletin of the T. H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”, 151 (2), 10-14.

  Google Scholar

  Krainikova, T. (2014). Mediapovedinka ukrainskykh telehliadachiv: analiz stra­tehii, informatsiinykh potreb ta interesiv [Media behavior of Ukrainian TV-viewers: the strategy analysis, information needs and interests]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 43, 265-274 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Luparenko, L. (2021). Evolution of open electronic scientific and educational systems and their use in the domestic educational space. Collection of Scientific Works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Pedagogical Sciences, 25 (2), 236-272. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.775  

  Google Scholar

  Volosevych, I. & Shurenkova, A. (2020). Zvit za rezultatamy vseukrainskoho sotsiolohichnoho doslidzhennia “Chytannia v konteksti mediaspo­zhyvannia ta zhyttiekonstruiuvannia” [Case report of sociological study “Reading in the context of media consumption and life construction”]. Kyiv: Ukrainian Book Institute [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M. & Ishchenko, O. (2021). Online encyclopedias of the USA as actual education resources. Technologies and Learning Tools, 84 (4), 339-353. https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4410  [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M. (2014). The Encyclopedia of Modern Ukraine – achievements, problems and prospects. In Proceedings of the 2-d International Con­ference on Ukrainian Encyclopedia Studies (pp. 14-23). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research. https://doi.org/10.37068/ue.2011.1  

  Google Scholar

  Zhelezniak, M., Ishchenko, O., Davydenko, O., Ocheretianko, S. (2021). En­cyclopedia of Modern Ukraine as multiple-aspect book source: content analysis of citations. Manuscript and book heritage of Ukraine, 27, 319-332. https://doi.org/10.15407/rksu.27.319

  Google Scholar

  Hryhorenko, A. (2020). The features of the conclusions of the lexicogra­phical works. Young Scientist, 79.1, 21-24. https://doi.org/10.32839/2304-­5809/2020-79.1-6

  Google Scholar

  Розвиток “Енциклопедії Сучасної України” в Інтернеті (за даними опитування користувачів)

  DOI: 10.37068/evu.13.3

  Резюме

  Статтю присвячено 20-річчю від часу появи першого тому “Енциклопедії Сучасної України” (ЕСУ), який побачив світ у 2001 році. З цієї нагоди фахівцями Інституту енциклопедичних досліджень НАН України було здійснено анкетне опитування користувачів електронної версії ЕСУ. У цій статті автор презентує результати опитування, опрацьовані методами статистичного аналізу, та пропонує окремі інтерпретації отриманих результатів. Здобута інформація має важливе значення для подальшого розвитку ЕСУ в мережі Інтернет, оскільки дає змогу зрозуміти потреби й оцінку її користувачів.

  ВСТУП

  “Енциклопедія Сучасної України”, перший том якої було надруковано 20 років тому, нині є найбільша українська енциклопедія (за кількістю як томів, так і гасел), а її електронна версія – одна з перших українських онлайн-енциклопедій, статті якої пошукова система “Google” часто видає як релевантні запиту користувачів Інтернету. ЕСУ, що “продовжує кращі традиції українських енциклопедій, зокрема “Української загальної енциклопедії”, “Енциклопедії українознавства”, “Української радян...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Бойко, Ю. (2016). Енциклопедія Сучасної України – основний науковий проект Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Гілея: науковий вісник, 111, 96-99.

  Google Scholar

  Волосевич, І., Шуренкова, А. (2020). Звіт за результатами всеукраїнсь­кого соціологічного дослідження “Читання в контексті медіа­споживання та життєконструювання”. Київ: Український інститут книги.

  Google Scholar

  Гевко, І. (2018). Використання сучасних інформаційних технологій – основа професійного зростання педагога. Вісник Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка, 151 (2), 10-14.

  Google Scholar

  Григоренко, А. (2020). Особливості укладання лексикографічних праць. Молодий вчений, 79.1, 21-24. https://doi.org//10.32839/2304-5809/2020-79.1-6  

  Google Scholar

  Дубровіна, Л., Лобузіна, К., Онищенко, О., Боряк, Г. (2020). Цифрова гуманітаристика та бази даних документальної культурної спадщини в бібліотеках України. Рукописна та книжкова спадщина України,25, 290-309. https://doi.org/10.15407/rksu.25.290  

  Google Scholar

  Железняк, М. (2014). Енциклопедія Сучасної України – здобутки, проблеми та перспективи. У кн.: Українська енциклопедистика. Матеріали 2-ї Міжнародної наукової конференції Українська енциклопедистика (c. 14-23). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://doi.org/10.37068/ue.2011.1  

  Google Scholar

  Железняк, М., Іщенко, О. (2021). Онлайн-енциклопедії США як сучасні освітні ресурси. Інформаційні технології і засоби навчання, 84 (4), 339-353. https://doi.org/10.33407/itlt.v84i4.4410  

  Google Scholar

  Железняк, М., Іщенко, О., Давиденко, О., Очеретянко, С. (2021). “Енцик­лопедія Сучасної України” як багатоаспектне книжкове джерело: контент-аналіз цитувань. Рукописна та книжкова спадщина України, 27, 319-332. https://doi.org/10.15407/rksu.27.319  

  Google Scholar

  Крайнікова, Т. (2014). Медіаповедінка українських телеглядачів: аналіз стратегій, інформаційних потреб та інтересів. Вісник Харківської державної академії культури, 43, 265-274.

  Google Scholar

  Лупаренко, Л. (2021). Еволюція відкритих електронних науково-освітніх систем і їх використання у вітчизняному освітньому просторі. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогічні науки, 25 (2), 236-272. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.775

  Google Scholar