The Encyclopedia Herald of Ukraine is an open-access, academic journal published by the Institute of Encyclopedic Research, National Academy of Sciences of Ukraine. The Journal publishes original scholarly articles, communications, reports, reviews, biography essays that have a special focus on study of encyclopedias within contexts of history, culture, information, publishing, technology, etc.

  The Journal was founded as a platform for discussing the issues of building the Encyclopedia of Modern Ukraine. But today, it serves as an international forum for presenting research that contributes theoretical or practical value to the encyclopedic field. A primary mission of the Journal is to encourage academic approaches in encyclopedic practice, fostering the active and effective application of reliable knowledge for social advancement in Ukraine and worldwide.

  The Journal is published annually in December and currently welcomes submissions for its 16th volume.


  Volume 6-7

  Table of Contents
  • review studies
  • Open Access

  Oksana Borushenko

  • biography studies
  • Open Access

  Stanislav Bushak

  • communications
  • Open Access

  Volodymyr Hrynovets, Volodymyr Synytsia, Olha Ripetska

  • communications
  • Open Access

  Volodymyr Hrynovets, Olha Ripetska

  • biography studies
  • Open Access

  Tetiana Dobko

  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Mykola Zhelezniak, Ruslan Katsalap

  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Serhii Zvorskyi

  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Konstantin Manolache, Ion Xenofontov

  • biography studies
  • Open Access

  Konstantin Manolache, Ion Xenofontov

  • biography studies
  • Open Access

  Iryna Matiash

  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Anatolii Myronchuk

  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Ruslan Pylypchuk

  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Nafisa Sirazhitdinova

  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Svitlana Starovoit

  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Nataliia Chernysh

  • encyclopedia studies
  • Open Access

  Anatolii Shushkivskyi

  «Енциклопедичний вісник України» — рецензований щорічник Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Журнал публікує оригінальні дослідження, повідомлення, доповіді, огляди, біографічні нариси з енциклопедистики (історичний, культурологічний, науково-інформаційний, методико-видавничий, інноваційно-технологічний та ін. контексти).

  Видання виникло як вісник для інформування й обговорення питань підготовки «Енциклопедії Сучасної України». Проте сьогодні його мета — слугувати міжнародним майданчиком для представлення досліджень, що мають теоретичну чи практичну цінність для енциклопедичної галузі, та сприяти застосуванню наукового підходу до підготовки сучасних енциклопедичних видань. Це розглядаємо як запоруку поширення достовірних енциклопедичних знань, необхідних для суспільного розвитку України й інших країн світу.

  Друкується раз на рік (грудень). Нині редакція приймає авторські рукописи для 16-го випуску.


  Випуск 6-7

  Зміст
  • огляди
  • Open Access

  Оксана Борушенко

  • біографістика
  • Open Access

  Станіслав Бушак

  • повідомлення
  • Open Access

  Володимир Гриновець, Володимир Синиця, Ольга Ріпецька

  • повідомлення
  • Open Access

  Володимир Гриновець, Ольга Ріпецька

  • біографістика
  • Open Access

  Тетяна Добко

  • енциклопедистика
  • Open Access

  Микола Железняк, Руслан Кацалап

  • енциклопедистика
  • Open Access

  Сергій Зворський

  • енциклопедистика
  • Open Access

  Константин Манолаке, Ион Ксенофонтов

  • біографістика
  • Open Access

  Константин Манолаке, Ион Ксенофонтов

  • біографістика
  • Open Access

  Ірина Матяш

  • енциклопедистика
  • Open Access

  Анатолій Мирончук

  • енциклопедистика
  • Open Access

  Руслан Пилипчук

  • енциклопедистика
  • Open Access

  Нафиса Сиражитдинова

  • енциклопедистика
  • Open Access

  Світлана Старовойт

  • енциклопедистика
  • Open Access

  Наталія Черниш

  • енциклопедистика
  • Open Access

  Анатолій Шушківський

  • біографістика
  • Open Access

  Анатолій Шушківський

  • редакційне
  • Open Access

  Сергій Бортник, Іван Дзюба, Тетяна Добко, Микола Железняк, Олександр Іщенко, Станіслав Кульчицький, Константин Манолаке, Ірина Матяш, Любомир Пиріг, Роман Сенькусь