Volume 6-7

  Table of Contents

  Academician Yaroslav Yatskiv – 75 years old!

  Sergii Bortnyk, Ivan Dziuba, Tetiana Dobko, Mykola Zhelezniak, Oleksandr Ishchenko, Stanislav Kulchytsky, Constantin Manolache, Iryna Matiash, Liubomyr Pyrih, Roman Senkus

  The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2015, 6-7, 119-120, doi: 10.37068/evu.6-7.20

  PDF

  Google Scholar

  Випуск 6-7

  Випуск вміщує матеріали IV Міжнародної наукової конференції “Українська енциклопедистика”, що висвітлюють проблеми енциклопедознавства, архівознавства, біобібліографістики.
  Зміст

  Академіку Ярославові Яцкову – 75!

  Сергій Бортник, Іван Дзюба, Тетяна Добко, Микола Железняк, Олександр Іщенко, Станіслав Кульчицький, Константин Манолаке, Ірина Матяш, Любомир Пиріг, Роман Сенькусь

  The Encyclopedia Herald of Ukraine, 2015, 6-7, 119-120, doi: 10.37068/evu.6-7.20

  PDF

  Google Scholar