Рецензування

“Енциклопедичний вісник України” є рецензованим науковим виданням. Рецензування має на меті забезпечити оригінальність та значимість опублікованого дослідження. Процедуру рецензування проходять усі статті, які надійшли до редакції.

Перед рецензуванням поданий рукопис перевіряється на предмет відповідності тематиці вісника, дотримання загальних вимог, зокрема й принципів етики автора (йдеться про перевірку на плагіат).

Рецензування – подвійне “сліпе” (коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентом / рецензентами відбувається через відповідального секретаря, завдяки чому забезпечується збереження анонімності авторів і рецензентів. Наукові статті анонімно рецензуються членами редколегії журналу та запрошеними спеціалістами, в тому числі з інших країн, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін.