Сartographic heritage of Volodymyr Kubiiovych (the case of the Historical Atlas of Ukraine)

  DOI: 10.37068/evu.12.1

  Abstract

  The article is devoted to the created in 1941 German-language cartographic work on Ukraine (“Handschrift-Karten zur Geschichte, Volkstumskunde und Wirtschaft der Ukraine”), known as the Historical Atlas of Ukraine. It is believed that its author is a famous geographer, encyclopedist Volodymyr Kubiiovych. However, there is reason to assume that V. Kubiiovych has nothing to do with the compilation of this atlas, as he does not cite this work in his bibliography. In this study, we suggest that the Historical Atlas of Ukraine was created not for scientific and educational purposes, but because of political inquiries. Probably, V. Kubiyovych was involved in its preparation in connection with the socio-political conditions in which the scholar found himself.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  A German plan for the partition of the Soviet Union (May 1941). (2016, July 3). Vivid Maps. https://vividmaps.­com/­a-german-­plan-for-partition-of-sovet.

  Google Scholar

  “Goering’s Atlas” Published for the First Time. (2004, October 31). Deutsche Welle. https://p.dw.com/p/5nR9.

  Google Scholar

  Kubiĭovych, V. (1941). Handschrift-Karten zur Geschichte, Volkstumskunde und Wirtschaft der Ukraine. Berlin.

  Google Scholar

  Kubijowytsch, W. (1993). Historischer Atlas der Ukraine: ein deutsches Dokument aus dem Jahr 1941. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

  Google Scholar

  Kulynych, I., & Ivanenko, O. (2008). Kokh Hans. In V. Smolii (Ed.), The Ency­clopedia of History of Ukraine (vol. 5, pp. 242–243). Kyiv: Naukova dumka, NASU Institute of History of Ukraine [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Shablii, O. (Ed.). (2000). Volodymyr Kubiiovych (Vol. 2). Paris, Lviv: Feniks, Ukrai­nian Academy of Printing [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Картографічна спадщина Володимира Кубійовича (на прикладі “Історичного атласу України”)

  DOI: 10.37068/evu.12.1

  Резюме

  Дослідження присвячено німецькомовній картографічній праці про Україну 1941 року (“Handschrift-Karten zur Geschichte, Volkstumskunde und Wirtschaft der Ukraine”), відомій як “Історичний атлас України”. Існує думка, що її автор – український географ, енциклопедист В. Кубійович. З ін­шого боку, є підґрунтя припускати, що В. Кубійович не укладав цей атлас, передусім із тієї обставини, що у своїй бібліографії не згадує відповідного твору. Наш аналіз дає підстави вважати, що “Історичний атлас України” створено не з науково-освітньою метою, а через політичні потреби. Імовірно, В. Ку­бійович був долучений до його підготовки у зв’язку з соціально-політичними умовами, в яких він опинився.

  Вступ

  «Історичний атлас України» В. Кубійовича [Kubiĭovych], укладений 1941 року, було перевидано в 1993-му в Німеччині. Як зазначає в передмові до нього А. Жуковський, «Кубійович ніколи не згадував цього видання й ніколи не наводив його в бібліографії своїх праць» [Historischer…, с. 9]. Це дало підстави окремим дослідникам стверджувати, що НТШ в Європі хибно атрибутувало цей атлас як твір В. Кубійовича, опублікувавши його в 1993 році. Постає закономірне питання: чи посилання на авто...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Володимир Кубійович: у 2-х т. Т. 2: Роздуми. Вибрані листи; Українська академія друкарства / упорядн. проф. О. Шаблій. Париж; Львів: Фенікс, 2000.

  Google Scholar

  Кулинич І., Іваненко О. Кох Ганс. Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон – Кю / гол. ред. В. А. Смолій; НАН України, Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2008. С. 242–243.

  Google Scholar

  A German plan for the partition of the Soviet Union (May 1941). Vivid Maps. 2016. July 3. URL: https://vividmaps.com/a-german-plan-for-partition-of-sovet.

  Google Scholar

  «Goering’s Atlas» Published for the First Time. Deutsche Welle. 2004. October 31. URL: https://p.dw.com/p/5nR9.

  Google Scholar

  Historischer Atlas der Ukraine: ein deutsches Dokument aus dem Jahr 1941 / W. Ku­bijowytsch. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1993.

  Google Scholar

  Kubiĭovych V. Handschrift-Karten zur Geschichte, Volkstumskunde und Wirtschaft der Ukraine. Berlin, 1941.

  Google Scholar