Vikidia as a universal multilingual online encyclopedia for children

  DOI: 10.37068/evu.14.9

  Abstract

  The article informs the community of Ukraine about the children’s universal multilingual online encyclopedia titled Vikidia and draw attention to the fact that it lacks a Ukrainian-language section. Author emphasizes that the Ukrainian children’s audience does not yet have a high-quality digital encyclopedia and, obviously, Vikidia could fill this gap. At the same time, it is important that Ukrainian children’s encyclopedias or the Ukrainian-language segments in international projects such as Vikidia provide contents aimed specifically at Ukrainian children (currently, the vast majority of published in Ukraine children’s encyclopedias is a kind of translated literature).

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Amina, W., & Warraich, N. (2022). Use and trustworthiness of Wikipedia information: students’ perceptions and reflections. Digital Library Perspectives, 38 (1), 16–32. https://doi.org/10.1108/DLP-04-2021-0030

  Google Scholar

  Boltivets, S.(2019). On the modeling of a national encyclopedic-and-educational service. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 11, 31–39. https://doi.org/10.37068/evu.11.3 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Couch, W. (1962). Encyclopedias and Education. American Behavioral Scientist, 6 (1), 19–22. https://doi.org/10.1177/000276426200600104

  Google Scholar

  Davydenko, V. Ukrainian lexicographic works in the modern educational space. Scientific notes of V. I. Vernadsky Taurida National University. Philology. Journalism, 31 (4), 39–43. https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.4-1/08 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Dziuba, І. (Ed.). (2021). Ukrainian electronic based encyclopedias in light of socio-humanities: monography. Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research. https://doi.org/10.37068/b/9789660296770 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Edyburn, D. L. (1991). Fact Retrieval by Students with and without Learning Handicaps Using Print and Electronic Encyclopedias. Journal of Special Education Technology, 11 (2), 75–90. https://doi.org/10.1177/016264349101100203

  Google Scholar

  Ishchenko, O. New trends in the encyclopedic practice shaped by the digital age (based on Scholarpedia and Scholarly Community Еncyclopedia). The Encyclopedia Herald of Ukraine, 13, 46–62. https://doi.org/10.37068/evu.13.4 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Kachak, T. (2016). Literatura dlia ditei ta yunatstva [Ukrainian literature for children and youth. Ukrainska]. Kyiv: Akademia [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Piskozub, L. (2021). Means of Books Popularization in Digital Era. In VI Tyktor’s Readings “Publishing in Ukraine: At the Crossroads of Traditions and Innovations”. Proceedings of International scientific-practical conference (pp. 113–116). Lviv: Ukrainian Academy of Printing. https://doi.org/10.32403/978-966-322-528-9-2021-113-116 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Savchenko, О. (2019). Innovative possibility of a textbook for reading. Ukrainian Educational Journal, 3, 65–71. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-65-71 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Strutynska, O. (2020). Peculiarities of the modern learners generation under the conditions of the digital society development. Open Educational e-Environment of Modern University, 9, 145–160. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.12 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M. (2020). Capability of the Encyclopedia of Modern Ukraine in progress of the national education area. Scientific Notes of Ostroh Academy National University. Historical sciences series, 31, 142–150. https://doi.org/10.25264/2409-6806-2020-31-142-150 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M. & Ishchenko, O. (Eds.). (2022). Corpus of Ukrainian Encyclopedias: Bibliographic Index. Kyiv: Institute of Encyclopedic Research, National Academy of Sciences of Ukraine. https://doi.org/10.37068/b/cuebi [in Ukrainian].

  Google Scholar

  “Vikidia” – універсальна багатомовна онлайн-енциклопедія для дітей

  DOI: 10.37068/evu.14.9

  Резюме

  Стаття інформує українську спільноту про дитячу універсальну багатомовну онлайн-енциклопедію “Vikidia”, акцентуючи на відсутності в ній українськомовного розділу. Констатуємо факт, що українська дитяча аудиторія поки що не має якісної електронної енциклопедії і, очевидно, “Vikidia” могла б заповнити цю прогалину. Важливо, щоб українські дитячі енциклопедії чи український сегмент міжнародних проєктів типу “Vikidia” подавали тексти, орієнтовані саме на українську дитину (нині переважна більшість опублікованих в Україні видань такого штибу є перекладними).

  ВСТУП

  Спектр інновацій у видавничій справі невпинно зростає у зв’язку з розвитком цифрових технологій. Деякі дослідники вважають, що розмаї­тість видавничої продукції, спричинена комп’ютерним прогресом, стосується не стільки контенту видань, скільки форм їх відтворення (Піскозуб, 2021, с. 114). Однак, якщо розглядати енциклопедистику, то це не зовсім так (докладніше про це див.: Дзюба, 2021). Переконуємося у цьому й аналізуючи енциклопедознавчі розвідки та дослідження, які перекон...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Amina, W., & Warraich, N. (2022). Use and trustworthiness of Wikipedia information: students’ perceptions and reflections. Digital Library Perspectives, 38 (1), 16–32. https://doi.org/10.1108/DLP-04-2021-0030

  Google Scholar

  Couch, W. (1962). Encyclopedias and Education. American Behavioral Scientist, 6 (1), 19–22. https://doi.org/10.1177/000276426200600104

  Google Scholar

  Edyburn, D. L. (1991). Fact Retrieval by Students with and without Learning Handicaps Using Print and Electronic Encyclopedias. Journal of Special Education Technology, 11 (2), 75–90. https://doi.org/10.1177/016264349101100203

  Google Scholar

  Болтівець, С. (2019). До питання створення національної довідкової служби енциклопедично-освітнього спрямування. Енциклопедичний вісник України, 11, 31–39. https://doi.org/10.37068/evu.11.3

  Google Scholar

  Давиденко, В. (2020). Українські лексикографічні праці в сучасному освітньому просторі. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Філологія. Соціальні комунікації, 31 (4), 39–43. https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.4-1/08

  Google Scholar

  Дзюба, І. (Ред.). (2021). Українська електронна енциклопедистика в соціогуманітарному вимірі: монографія. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://doi.org/10.37068/b/9789660296770

  Google Scholar

  Железняк, М. (2020). Потенціал “Енциклопедії Сучасної України” в модернізації освітнього простору держави. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки, 31, 142–150. https://doi.org/10.25264/2409-6806-2020-31-142-150

  Google Scholar

  Железняк, М., Іщенко, О. (2022). Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://doi.org/10.37068/b/cuebi

  Google Scholar

  Іщенко, О. (2021). Нові тенденції розвитку енциклопедистики в цифрову епоху (на прикладі “Scholarpedia” та “Scholarly Community Еncyclopedia”). Енциклопедичний вісник України, 13, 46–62. https://doi.org/10.37068/evu.13.4

  Google Scholar

  Качак, Т. (2016). Українська література для дітей та юнацтва. Київ: Академія.

  Google Scholar

  Піскозуб, Л. (2021). Засоби популяризації книг у цифрову епоху. У кн. VI Тикторівські читання “Видавнича справа в Україні: на перехресті традицій та інновацій”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (с. 113–116). Львів: Українська академія друкарства. https://doi.org/10.32403/978-966-322-528-9-2021-113-116

  Google Scholar

  Савченко, О. (2019). Інноваційний потенціал підручника з читання. Український педагогічний журнал, 3, 65–71. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2019-3-65-71

  Google Scholar

  Струтинська, О. (2020). Особливості сучасного покоління учнів і студентів в умовах розвитку цифрового суспільства. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 9, 145–160. https://doi.org/10.28925/2414-0325.2020.9.12

  Google Scholar