The Encyclopedia of History of Ukraine: illustration experience (1999–2019)

  DOI: 10.37068/evu.15.9

  Abstract

  The author’s twenty-year experience in illustrating the multi-volume historical publishing project “Encyclopedia of History of Ukraine”, which is coordinated by the Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine and the “Naukova Dumka” publishing house, is highlighted. The initial stage of the work at the threshold of the millennium and its features are described in detail. The author’s focus is on the process of identifying various types of illustrative (iconographic) materials in archives, museums and libraries and related difficulties; creation of a database of illustrations; cooperation of the illustrator with the publishing house. Methodological problems that arose during the illustration (in particular, related to the publication of visual sources and verification of visual sources) are analyzed. The author emphasizes that the work of an illustrator of a historical encyclopedia, although it looks easy, is actually difficult, responsible and requires a number of professional, technical, and communication skills.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Hromenko, S. (2014, 21 Aug.). Pakt Molotova-Ribbentropa: koly Vikipediia pomyliaiet’sia. Foto [The Molotov-Ribbentrop Pact: When Wikipedia Gets It Wrong]. Istorychna Pravda. https://www.istpravda.com.ua/artefacts/2014/08/21/144119/ [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Skalsky, V. (2017, 31 Jan.). Fotodzherela: ne plutaty pokhoron zhertv bil’shovykiv ta pokhoron heroiv Krut (berezen’1918 r.) [Photo sources: do not confuse the funerals of Bolshevik victims with the funerals of Kruty heroes (March 1918)]. LikBez. Istorychnyj front. http://likbez.org.ua/ua/ukrayinska-fotodzherela-ne-plutati-pohoron-zhertv-bilshovikiv-ta-pohoron-geroyiv-krut-berezen-1918-r.html [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Smolii, V., Boriak, H. (2014). “Entsyklopediia istorii Ukrainy” ta suchasna ukrains’ka entsyklopedystyka [“Encyclopedia of History of Ukraine” and modern Ukrainian encyclopedia studies]. Ukrainian Historical Journal, 4, 4–16 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Smolii, V., Boriak, H., Verstiuk, V., et al. (Eds.). (2011). Encyclopedia of History of Ukraine (vol. 8). Kyiv: The NASU Institute of History of Ukraine, Naukova dumka [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Smolii, V., Kulchytsky, S., Verstiuk, V., et al. (Eds.). (2007). Encyclopedia of History of Ukraine (vol. 4). Kyiv: The NASU Institute of History of Ukraine, Naukova dumka [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Smolii, V., Kulchytsky, S., Verstiuk, V., et al. (Eds.). (2008). Encyclopedia of History of Ukraine (vol. 5). Kyiv: The NASU Institute of History of Ukraine, Naukova dumka [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Tarasiuk, V. The database of The Encyclopedia of Modern Ukraine, its main components and functions. In Proceedings of the 3-d International Conference on Ukrainian Encyclopedia Studies (pp. 163-170). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research. https://doi.org/10.37068/ue.2013.21 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Yurkova, O. (2016, 16 Nov.). Ni, tse ne fotohrafii zhertv Holodomoru v Ukraini 1932–1933 rr. [No, these are not photos of the Holodomor victims in Ukraine in 1932–1933]. LikBez. Istorychnyj front. https://likbez.org.ua/ua/net-eto-ne-fotografii-zhertv-golodomora-v-ukraine-1932-1933-gg.html [in Ukrainian].

  Google Scholar

  “Енциклопедія історії України”: досвід ілюстрування (1999–2019)

  DOI: 10.37068/evu.15.9

  Резюме

  У статті авторка висвітлює двадцятирічний досвід своєї роботи з ілюстрування багатотомної “Енциклопедії історії України” (ЕІУ), що видає Інститут історії України НАН України та видавництво “Наукова думка”. Докладно описано початковий етап роботи, що припав на злам тисячоліть, звернено увагу на виявлення різних типів іконографічних матеріалів, що зберігаються в архівах, музеях та бібліотеках, а також особливості їх використання; створення бази даних ілюстрацій; співпрацю упорядниці ілюстративного ряду із видавництвом. Окреслено методологічні проблеми, що виникли під час ілюстрування, зокрема ті, що стосуються публікації візуальних джерел, та їх верифікації. Авторка наголошує, що робота, пов’язана з підбором ілюстрацій до енциклопедії, зокрема ЕІУ, є складною, відповідальною та потребує низки фахових, технічних і комунікативних навичок.

  Упродовж 1999–2019 рр. мені випало працювати у складі редакційної групи Інституту історії України НАН України, що готувала до друку “Енциклопедію історії України”. Я одноосібно упорядковувала ілюстративний ряд перших 10-ти томів, що вийшли у 2003–2013 рр.[1], та першої книги тому “Україна – Українці”[2]. Після завершення роботи над другою книгою цього тому, що ми ілюстрували разом із редактором та картографом ЕІУ Дмитром Вортманом[3], я залишила проєкт як упор...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Громенко, С. (2014, 21 серп.). Пакт Молотова-Ріббентропа: коли Вікіпедія помиляється. Фото. Історична правда. https://www.istpravda.com.ua/artefacts/2014/08/21/144119

  Google Scholar

  Скальський, В. (2017, 31 січ.). Фотоджерела: не плутати похорон жертв більшовиків та похорон героїв Крут (березень 1918 р.). LikБез. Історичний фронт. http://likbez.org.ua/ua/ukrayinska-fotodzherela-ne-plutati-pohoron-zhertv-bilshovikiv-ta-pohoron-geroyiv-krut-berezen-1918-r.html

  Google Scholar

  Смолій, В., Боряк, Г. (2014). “Енциклопедія історії України” та сучасна українська енциклопедистика. Український історичний журнал, 4, 4-16.

  Google Scholar

  Смолій, В., Боряк, Г., Верстюк, В. та ін. (Ред.). (2008). Енциклопедія історії України (т. 5). Київ: Інститут історії України НАН України, Наукова думка.

  Google Scholar

  Смолій, В., Боряк, Г., Верстюк, В. та ін. (Ред.). (2011). Енциклопедія історії України (т. 8). Київ: Інститут історії України НАН України, Наукова думка.

  Google Scholar

  Смолій, В., Кульчицький, С., Верстюк, В. та ін. (Ред.). (2007). Енциклопедія історії України (т. 4). Київ: Інститут історії України НАН України, Наукова думка.

  Google Scholar

  Тарасюк, В. (2014). Електронна база Енциклопедії Сучасної України і її основні компоненти та функції (с. 163-170). У зб. Матеріали Третьої міжнародної наукової конференції “Українська енциклопедистика”. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://doi.org/10.37068/ue.2013.21

  Google Scholar

  Юркова, О. (2016, 16 лист.). Ні, це не фотографії жертв Голодомору в Україні 1932–1933 рр. LikБез. Історичний фронт. https://likbez.org.ua/ua/net-eto-ne-fotografii-zhertv-golodomora-v-ukraine-1932-1933-gg.html

  Google Scholar