The Places of Memory of Ukrainian Diplomacy project as an encyclopedic work

  DOI: 10.37068/evu.13.2

  Abstract

  The article is dedicated to the 100th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Ukraine and foreign countries. On this occasion, cultural and scientific events took place during 2017-2021. Contacts between figures of science and culture of Ukraine and others were promoted with these events. And another profit from them is the study of various issues increasing knowledge about the history of Ukrainian diplomacy. One of the elements of this process was the symbolic marking with memorial plaques in other countries, which make Ukraine’s historical diplomatic ties with them. Team work aimed to study the symbolic marks of Ukrainian diplomacy has contributed to the accumulation of a lot of important information. That’s why the idea appeared to build the encyclopedic work – Places of Memory of Ukrainian Diplomacy (currently being compiled). This article describes the significance of this encyclopedic dictionary in the context of covering the history of Ukrainian diplomac

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Dornik, V. (2015). Ukraina mizh samovyznachenniam ta okupatsiieiu: 1917–1922 roky (per. z nim.) [Ukraine between self-determination and occupation: 1917–1922 (translated from German)]. Kyiv: Nika-Center [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Entsyklopediia kordnonu [Encyclopedia of Borders] (2021). Europe Without Barriers Analytical Center. http://kordon.wiki

  Google Scholar

  Semko-Kozachuk, S. (1932). Do istorii spilnoi borotby ukrainskoi i virmenskoi kontrrevoliutsii proty Radianskoi vlady (1918–1919 rokiv) [To the common history of the joint counter-revolutions in Ukraine and Armenia against the Soviet power in 1918–1919]. Arkhiv Ra­dianskoi Ukrainy: istorychno-arkhivoznavchyi zhurnal, 4-5, 261-291 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Shulhyn, O. (1993). Pochatky diialnosty Ministerstv zakordonnykh sprav Uk­rainy [Beginnings of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine]. Roz­budova derzhavy, 1, 22-24 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Проєкт “Місця пам’яті української дипломатії” як енциклопедичне джерело

  DOI: 10.37068/evu.13.2

  Резюме

  Статтю присвячено століттю встановлення дипломатичних відносин між Україною та зарубіжними державами, культурні й наукові заходи зі святкування якого відбулися впродовж 2017–2021 рр. Вони сприяли як налагодженню контактів між представниками науки і культури України та інших країн, так і дослідженню різноманітних питань, збільшуючи обсяг знань про історію української дипломатії. Одним з елементів цього процесу стало маркування в інших країнах знакових місць меморіальними дошками, що унаочнюють історичні дипломатичні зв’язки України з цими державами. Колективна робота з їх виявлення посприяла накопиченню чималої кількості важливої інформації, яку вирішили оприлюднити у вигляді енциклопедичного довідника “Місця пам’яті української дипломатії” (нині укладається). У цій статті описано його значення в контексті висвітлення історії української дипломатії, зокрема виявляючи зародження тісних дипломатичних відносин з іншими державами, що відбувалося в буремний період 1917–1921 рр.

  Проєкт “Місця пам’яті української дипломатії” став важливою частиною науково-просвітницьких заходів з відзначення століття української дипломатії, що відбулися впродовж 2017–2021 рр. з ініціативи Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, за підтримки Міністерства закордонних справ України й за участі закордонних дипломатичних установ України, іноземних дипломатичних представництв в Україні, організацій української діаспори, Державної архівної служби України, Інституту і...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Дорнік, В. (2015). Україна між самовизначенням та окупацією: 1917–1922 роки (пер. з нім.). Київ: Ніка-Центр.

  Google Scholar

  Енциклопедія корднону (2021). Аналітичний центр “Європа без бар’єрів”. http://kordon.wiki

  Google Scholar

  Семко-Козачук, С. (1932). До історії спільної боротьби української і вір­менської контрреволюції проти Радянської влади (1918–1919 років). Архів Радянської України: історично-архівознавчий журнал, 4-5, 261-291.

  Google Scholar

  Шульгин, О. (1993). Початки діяльности Міністерств закордонних справ України. Розбудова держави, 1, 22-24.

  Google Scholar