Petro Rotach’s contribution to Ukrainian encyclopediography, literary studies, and local lore studies

  DOI: 10.37068/evu.12.5

  Abstract

  2020 marks the 95th anniversary of Petro Rotach who is the famous Ukrainian writer from Poltava region. But his life way was ended in 2007. This article is devoted to the description of Petro Rotach’s main achievements in humanities like literary studies, local lore studies, encyclopedia publishing, in which he made significant contributions.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Didusenko, H., & Fedorova, M. (2018). “Through the years of pain and hope …” (new reference books about Petro Rotach compiled in the Ivan Kotliarevsky Poltava Library). Bibliotechna planeta, 2, 33-34 [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Dudko, V. (2007). Rotach Petro Petrovych (1925-2007). Ukrainskyi arkheo­hra­fichnyi shchorichnyk, 12, 854-857 [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Fedorova, M., Didusenko, H., Perepiolkina, O. Library catalog of Petro Rotach and his personal book collection: bibliographic index. Poltava: ASMI, 2017.

  Google Scholar

  Pustovit, T. (2015, January 23). Petro Rotach: “This is a hard work, but I can’t live a day without it”: to the writer’s 90th anniversary. Zoria Poltavshchyny, 4-4 [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Pustovit, T. (2016). The personal fund of the scholar Petro Petrovich Rotach as a valu­able source on the history of Poltava region (based on the documents of the State Archive of Poltava Oblast). In Proceedings of the International Conference “Structural changes in society and the economy caused by com­munications and information” (pp. 191-194). Poltava: Poltava University of Economics and Trade [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Solomonenko, T. (Ed). (2007). Rotach Petro Petrovych: biobibliographic index. Kyiv: Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Stepanenko, M. (2011, March 9). Petro Rotach’s selfless creativity in the field of Shevchenko studies. Slovo prosvity, 9, 11-11 [In Ukrainian].

  Google Scholar

  Внесок Петра Ротача в українську енциклопедистику, літературознавство, краєзнавство

  DOI: 10.37068/evu.12.5

  Резюме

  У 2020 році Петро Ротач міг би святкувати своє 95-річчя. Та життєвий шлях відомого українського письменника з Полтавського краю скінчився ще 2007 року. Цю статтю присвячуємо основним його здобуткам у різних соціогуманітарних науках, у яких працював найактивніше, – літературознавстві, краєзнавстві та енциклопедистиці.

  Сьогодні ім’я Петра Петровича Ротача – письменника, літературо­знавця, краєзнавця, шевченкознавця, бібліографа й енциклопедиста, людини із широким діапазоном захоплень, глибокою ерудицією – відоме не лише в Україні, а й за її межами. Він належить до тих особистостей, які є “інтелектуальним багатством нації” [Дідусенко, с. 34]. У перекладі з грецької ім’я Петро означає “камінь”. Мабуть саме цим можна інтерпретувати незламність духу, твердість характеру та са...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Дідусенко Г., Федорова М. “Крізь роки болю і надій…” (нові видання Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського, присвячені Петру Петровичу Ротачу). Бібліотечна планета. 2018. № 2. С. 33-34.

  Google Scholar

  Дудко В. Ротач Петро Петрович (1925–2007). Український археографічний щорічник. 2007. Вип. 12. С. 854-857.

  Google Scholar

  Пустовіт Т. Особовий фонд літературознавця Петра Петровича Ротача – цінне джерело з історії Полтавщини (за документами державного архіву Полтавської області). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації” (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі, 2016. С. 191-194.

  Google Scholar

  Пустовіт Т. Петро Ротач: “Каторжна праця, але без неї я не можу жити і дня”: до 90-річчя з дня народження письменника. Зоря Полтавщини. 2015. 23 січ. С. 4.

  Google Scholar

  Ротач Петро Петрович: біобібліографічний покажчик / укл. Т. Соломоненко. Київ: Інститут історії України НАН України, 2007.

  Google Scholar

  Степаненко М. Подвижництво Петра Ротача на ниві шевченкознавства. Слово просвіти. 2011. № 9. 2 берез. С. 11.

  Google Scholar

  Федорова М., Дідусенко Г., Перепьолкіна О. Каталог бібліотеки та особовий фонд Петра Ротача: бібліографічний покажчик. Полтава: “АСМІ”, 2017.

  Google Scholar