Encyclopedist who has been ahead of his time (to the 125th anniversary of Yevhen Onatskyi’s birthday)

  Serhii Bilokin

  DOI: 10.37068/evu.11.8

  Abstract

  The article is dedicated to Yevhen D. Onatskyi who is a prominent figure of Ukraine, primarily known as an encyclopedist because of The Small Ukrainian Encyclopedia that is his most famous work. The Small Ukrainian Encyclopedia was complied and published during his stay in exile in Argentina. The study reports that The Small Ukrainian Encyclopedia has finally been reprinted in Ukraine (4 volumes are planned to be published; currently 2 volumes (2016, 2018) are already issued). In 2019, it will be 125 years since the birth and 40 years since the death of Ye. D. Onatskyi.

  Енциклопедист, який випередив час (125 років від дня народження Євгена Онацького)

  Сергій Білокінь

  DOI: 10.37068/evu.11.8

  Резюме

  У статті висвітлено постать великого українця, енциклопедиста Євгена Онацького крізь призму найвідомішої його праці “Українська мала енциклопедія”, яку він підготував і опублікував у роки перебування в еміграції в Арґентині. Наголошено, що “Українську малу енциклопедію” нарешті перевидано в Україні (поки що опубліковано 2 томи із 4-х запланованих). У 2019 році минає 125 років від дня народження та 40 років від дня смерті Є. Онацького.