On the modeling of a national encyclopedic-and-educational service

  Serhii Boltivets

  DOI: 10.37068/evu.11.3

  Abstract

  The article defends the necessity to establish a national help service titled Navchannia Navprostets (Learn Direct). It would be a not-for-profit telephone line based on modern encyclopedias of Ukraine. The creation of such a service is justified by the Lifelong Learning as an international social movement, which in Ukraine is supervised by the Ukrainian Coordination Bureau of the International Public-State Program Adult Education in Ukraine. The concept of lifelong learning is upheld by the scholarly explained idea of a human ability to learn at any age. It has been identified by the Council of Europe as an important component of the social model of Europe. Accordingly, one of the tasks of the European states is to ensure the citizens’ aspirations for development and to receive lifelong education. The idea of starting up the national help service in Ukraine is based on the experience of European countries, first of all, we mean a service in the UK (Learndirect).

  До питання створення національної довідкової служби енциклопедично-освітнього спрямування

  Сергій Болтівець

  DOI: 10.37068/evu.11.3

  Резюме

  Стаття висвітлює питання необхідності створення національної довідкової служби, що функціонувала б у вигляді безкоштовної телефонної лінії і, можливо, базувалася б на основі сучасних українських енциклопедичних ресурсів. Поява такої служби обґрунтована у зв’язку з міжнародним соціальним рухом ціложиттєвого навчання (lifelong learning), яким в Україні опікується Всеукраїнське координаційне бюро Міжнародної громадсько-державної програми “Освіта дорослих України”. Концепція ціложиттєвого навчання відстоює науково виважену ідею про здатність людини навчатися в будь-якому віці. Її визначено Радою Європи важливим компонентом європейської соціальної моделі. Відповідно, одним із завдань європейських держав є забезпечення прагнень громадян до розвитку, отримання ними освіти впродовж усього життя. Ідея створення національної довідкової служби в Україні ґрунтується на досвіді європейських країн, зокрема Великої Британії, у якій діє служба “Learndirect” (“Навчання навпростець”).