Encyclopedia of Modern Ukraine vs. Wikipedia: the popularity scale in information space of Ukraine

  Oleksandr Ishchenko

  DOI: 10.37068/evu.11.2

  Abstract

  The article deals with the problems of the popularity of online encyclopedias in the nowadays information space. It is shown that the most popular in Ukraine is Wikipedia, and the academic Encyclopedia of Modern Ukraine is much inferior to it in this context. The different levels of popularity these two compendiums of knowledge are explained in terms of the belonging of each of them to different types of cultures: the point here is pop culture and high culture, which differ in a priori by many indicators, including a popularity among people.

  “Енциклопедія Сучасної України” vs. “Вікіпедія”: рівень популярності в українському інформаційному просторі

  Олександр Іщенко

  DOI: 10.37068/evu.11.2

  Резюме

  У статті висвітлено питання популярності онлайн-енциклопедій в сучасному інформаційному просторі. Показано, що найбільшою популярністю в Україні користується енциклопедичний ресурс “Вікіпедія”, натомість академічна “Енциклопедія Сучасної України” за цим параметром йому значно поступається. Різний рівень популярності двох компендіумів знань пояснено з точки зору належності кожної з них до різних типів культур, зок­рема масової та елітарної (відповідно), які апріорі відрізняються за багатьма показниками, наприклад, рівнем популярності в суспільстві.