Encyclopedia of Modern Ukraine in the challenges of today

  Mykola Zhelezniak

  DOI: 10.37068/evu.11.1

  Abstract

  The article is devoted to the 5th anniversary of the electronic version of the Encyclopedia of Modern Ukraine (EMU) on the Internet (website: esu.com.ua). The study reveals the functions performed by the EMU can be better implemented due to its online version. These include accumulating of nationally relevant knowledge (about Ukraine, Ukrainians, Ukrainian phenomena and realities) and disseminating it in society, playing an important educational role, fos­tering patriotic feelings among Ukrainians based of this knowledge, understanding of national ideas, self-identifying, etc. The EMU website has high traffic, search engine positioning (Google), therefore, provides access to encyclopedic knowledge of a much larger audience than a printed version of this encyclopedia. The disadvantages of the online version of ESU are also highlighted. First of all, the words in the text are shortened like in paper encyclopedias, which have a reason to save space on the pages. There is also no English s

  “Енциклопедія Сучасної України” у викликах сьогодення

  Микола Железняк

  DOI: 10.37068/evu.11.1

  Резюме

  Статтю присвячено 5-й річниці електронної версії “Енциклопедії Сучасної України”, представленій в мережі Інтернет (сайт esu.com.ua). Показано функції, покладені на ЕСУ, зокрема акумулювати націо­­нально релевантні знання (про Україну, українців, українство) й поширювати їх у суспільстві, відігравати важливу просвітницьку роль, виховуючи на основі цих знань патріотичні почуття в українців, розуміння національної ідеї, самоідентичності тощо. Наголошено, що функції ЕСУ будуть краще реалізовані завдяки саме появі її онлайн-версії. Веб-сайт ЕСУ має високі показники відвідуваності, позиціювання в пошукових системах (Google), забезпечує доступ до енциклопедичних знань значно ширшої аудиторії, ніж видрукуваний наклад томів. Окреслено й недоліки онлайн-версії ЕСУ, зокрема прийняту редакцією систему скорочень слів. У сучасних умовах особливого значення набувають англомовні версії статей, що сприяли б боротьбі зі стереотипами щодо України, її народу, мови, культури, історії тощо, сформованими ще радянською картиною світу й активно підтримуваними, а то й поглиблюваними адептами “русского міра”.