Encyclopedia of Modern Ukraine in the challenges of today

  DOI: 10.37068/evu.11.1

  Abstract

  The article is devoted to the 5th anniversary of the electronic version of the Encyclopedia of Modern Ukraine (EMU) on the Internet (website: esu.com.ua). The study reveals the functions performed by the EMU can be better implemented due to its online version. These include accumulating of nationally relevant knowledge (about Ukraine, Ukrainians, Ukrainian phenomena and realities) and disseminating it in society, playing an important educational role, fos­tering patriotic feelings among Ukrainians based of this knowledge, understanding of national ideas, self-identifying, etc. The EMU website has high traffic, search engine positioning (Google), therefore, provides access to encyclopedic knowledge of a much larger audience than a printed version of this encyclopedia. The disadvantages of the online version of ESU are also highlighted. First of all, the words in the text are shortened like in paper encyclopedias, which have a reason to save space on the pages. There is also no English s

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Ishchenko, O. S. (2018). On violation and protection of the information ecosystem in national encyclopedias (review of the report on natio­nal online encyclopediasin Europe by the European Parliamentary Re­search Service). The Encyclopedia Herald of Ukraine, 10, 19-30 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Karlova, V. (2012). Natsionalna elita yak subiekt derzhavotvorennia: ukrainskyi dosvid [National elite as a subject of state formation: the experience of Ukraine]. Herald of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, 1, 98-106 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Lukov, Val. A. & Lukov, V. A. (2006). Teoriia tezaurusnogo podkhoda [Theory of thesaurus approach]. Val. A. Lukov (Ed.), Gumanitarnoe znanie: tendentcii razvitiia v XXI veke. V chest 70-letiia Igoria Mikhailovicha Ilinskogo (pp. 557-565). Moscow: National Institute of Business [in Russian].

  Google Scholar

  Lypynskyi, V. (1995). Lysty do brativ-khliborobiv. Pro ideiu ta orhanizatsiiu ukrainskoho monarkhizmu [Letters to the countrymen-plowmen. On the idea and organization of Ukrainian monarchism]. Kyiv, Filadelfiia: Instytut skhidnoievropeiskykh doslidzhen NAN Ukrainy [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Nesterenko, H. (2006). Rol systemy osvity u stanovlenni ukrainskoi politychnoi natsii [The role of the education system in the formation of the Ukrainian political nation]. Filosofiia osvity, 2(4), 177-185 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M. H. & Katsalap, R. H. (2015). Online version of The Encyclopedia of Modern Ukraine: about the beginning of the project. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 6-7, 28-32 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M. H. (2009). Encyclopedia of Modern Ukraine: history, current state and prospects. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 1, 5-13 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  “Енциклопедія Сучасної України” у викликах сьогодення

  DOI: 10.37068/evu.11.1

  Резюме

  Статтю присвячено 5-й річниці електронної версії “Енциклопедії Сучасної України”, представленій в мережі Інтернет (сайт esu.com.ua). Показано функції, покладені на ЕСУ, зокрема акумулювати націо­­нально релевантні знання (про Україну, українців, українство) й поширювати їх у суспільстві, відігравати важливу просвітницьку роль, виховуючи на основі цих знань патріотичні почуття в українців, розуміння національної ідеї, самоідентичності тощо. Наголошено, що функції ЕСУ будуть краще реалізовані завдяки саме появі її онлайн-версії. Веб-сайт ЕСУ має високі показники відвідуваності, позиціювання в пошукових системах (Google), забезпечує доступ до енциклопедичних знань значно ширшої аудиторії, ніж видрукуваний наклад томів. Окреслено й недоліки онлайн-версії ЕСУ, зокрема прийняту редакцією систему скорочень слів. У сучасних умовах особливого значення набувають англомовні версії статей, що сприяли б боротьбі зі стереотипами щодо України, її народу, мови, культури, історії тощо, сформованими ще радянською картиною світу й активно підтримуваними, а то й поглиблюваними адептами “русского міра”.

  Енциклопедії, починаючи від найперших їхніх прототипів (ізборники, лексикони, азбуковники) і закінчуючи сучасними онлайновими веб-проектами, завжди спираються на той самий концепт – подання якомога ширшого зводу людських знань, що вимірюється не лише кількісними, а насамперед якісними показниками. Слóвник (реєстр гасел) будь-якої енциклопедії репрезентує і визначає широту й глибину знань, що представлені на її сторінках.

  Якщо аналізувати питання широти енциклопедичних знань, вміщених у...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Железняк М. Г. «Енциклопедія Сучасної України»: історія, сучасний стан та перспективи. Енциклопедичний вісник України. Вип. 1. 2009. С. 5–13.

  Google Scholar

  Железняк М. Г., Кацалап Р. Г. Онлайн-версія «Енциклопедії Сучасної України»: до початку реалізації проекту. Енциклопедичний вісник України. 2015, Вип. 6–7. С. 28–32.

  Google Scholar

  Іщенко О. С. Про порушення і захист «екології» енциклопедичних знань (огляд звіту Центру досліджень Європейського парламенту про національні онлайн-енциклопедії в країнах Європи). Енциклопедичний вісник України. 2018. Вип. 10. С. 19–30.

  Google Scholar

  Карлова В. Національна еліта як суб’єкт державотворення: український досвід. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 1. С. 98–106.

  Google Scholar

  Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею та організацію українського монархізму. Київ; Філадельфія: Інститут східноєвропейських досліджень НАН України, 1995.

  Google Scholar

  Луков Вал. А., Луков В. А. Теория тезаурусного подхода. Гуманитарное знание: тенденции развития в XXI веке. В честь 70-летия Игоря Михайловича Ильинского / Под общ. ред. Вал. А. Лукова. Москва: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2006. С. 557–565.

  Google Scholar

  Нестеренко Г. Роль системи освіти у становленні української політичної нації. Філософія освіти. 2006. Вип. 2 (4). С. 177–185.

  Google Scholar