Academic online encyclopedias in view of the recent information space developing

  DOI: 10.37068/evu.10.4

  Abstract

  The article describes the phenomenon of the electronic encyclopedia activity and investigates the electronic Internet encyclopedias created by the institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine. It has been discovered that electronic encyclopedias can be divided into several varieties, the main of which is online encyclopedias, which are highly distinguished in comparison with classical printed publications by the characteristics caused by the development of information technology. In accordance with this division, the national academic encyclopedic resources are characterized in the article. The idea of the importance of creating an online encyclopedia about the National Academy of Sciences of Ukraine is presented; it also argued that current online encyclopedias are not fully equipped with a wide range of technological opportunities for their use.

  Академічні онлайн-енциклопедії в контексті розвитку сучасного інформаційного простору

  DOI: 10.37068/evu.10.4

  Резюме

  У статті схарактеризовано явище електронної енциклопедистики й досліджено електронні енциклопедії, створені установами Національної академії наук Украї­ни, що функціонують в інтернет-середовищі. Виявлено, що електронні енциклопедії можна поділити на кілька різновидів, основний із яких – онлайн-енциклопедії, що найбільшою мірою вирізняються на тлі класичних друкованих видань характеристиками, спричиненими розвитком інформаційних технологій. Відповідно до цього поділу окреслено вітчизняні академічні енциклопедичні ресурси. Висунуто ідею щодо актуальності створення онлайн-енциклопедії про Національну академію наук України, а також констатовано, що наявні онлайн-енциклопедії не забезпечені повною мірою великим спектром технологічних можливостей їх використання.

  Найприкметніша особливість світової енциклопедистики початку ХХІ століття – розвиток електронних енциклопедій, зумовлений прогресом інформаційних технологій. А. Альшева справедливо зазначає, що онлайн-енциклопедії є породженням епохи інформаційного суспільства [1, с. 43]. Нині часто зауважують, що електронна енциклопедистика певною мірою витісняє класичну з її традицією укладання багатотомних книжкових видань та лаконічним стилем представлення матеріалів (скорочення слів, дрібн...

  Читати далі Завантажити PDF