Encyclopedia of Ukraine in English and its heritor, www.encyclopediaofukraine.com

  DOI: 10.37068/evu.1.3

  Abstract

  The English-language "Encyclopedia of Ukraine" was builded in 5 large-format volumes (a total of 4,320 pages) during 1984-1993. It was published by the University of Toronto publishing house for the Canadian Institute of Ukrainian Studies, the Shevchenko Scientific Society in Western Europe, and the Canadian Foundation for Ukrainian Studies. The article is devoted to the overview of this encyclopedia.

  Англомовна енциклопедія України та її спадкоємець, www.encyclopediaofukraine.com

  DOI: 10.37068/evu.1.3

  Англомовна гаслова енциклопедія України вийшла в п’ятьох великоформатних томах (разом 4 320 сторінок) упродовж 1984 – 1993 рр. під заголовком “Encyclopedia of Ukraine”. Видало її в-во Торонтського університету для Канадського інституту українських студій (далі КІУС), Наукового товариства ім. Шевченка в Західній Европі (далі НТШ) та Канадської фундації українських студій (далі КФУС). Почин цьому проектові дав д-р Юрій С. Н. Луцький, відомий славіст, професор Торонтськог...

  Читати далі Завантажити PDF