Pivtora misiatsi chy pivtora misiatsia?

  Svitlana Ocheretianko

  DOI: 10.37068/evu.4-5.10

  Abstract

  In Ukrainian, it is correct to spell: pivtora misiatsia. The spelling mistake: pivtora misiatsi.

  Півтора місяці чи півтора місяця?

  Світлана Очеретянко

  DOI: 10.37068/evu.4-5.10

  Резюме

  Правильно писати півтора місяця. Помилкою є написання півтора місяці.

  Дробові числівники півтора, півтори, півтораста постали внаслідок певних фонетичних змін та злиття колишніх складених полъ + вътора, полъ + въторы, полъ + вътора + съта. Вони мають відмінкові форми лише Н. і З. відмінків.

  Числівник півтора поєднується з іменником чоловічого або середнього роду: півтора круга, півтора кілограма, півтора відра, а числівник півтори ? з іменником жіночого роду: півтори хвилини, півтори гривні, півтори тонни.

  Виникають певні труднощі під час вживання цих невідмінюваних числівників з іменниками. Треба пам’ятати, що після числівників півтора й півтори в називному, родовому та знахідному відмінках іменник виступає у формі Р. в. однини: півтора місяця, півтори тонни, а в давальному, орудному та місцевому відмінках він має відповідні цим відмінкам форми множини: півтора місяцям, півтори тоннам; півтора місяцями, півтори тоннами; (на) півтора місяцях, (на) півтори тоннах.

  При числівнику півтораста, що також є незмінним, іменник незалежно від роду в Н., Р., З. відмінках має форму Р. в. множини: півтораста гектарів, півтораста дерев, півтораста сторінок. В інших трьох відмінках, як і у випадку з півтора, півтори, цей числівник сполучається з відповідними формами множини іменників: півтораста гектарам, півтораста гектарами, (на) півтораста гектарах.

  Отже, маємо писати півтора місяця, а не півтора місяці.