V. Kubiiovych’s epistolary heritage: a documentary history of the Encyclopedia of Ukraine

    DOI: 10.37068/evu.4-5.5

    Епістолярна спадщина В. Кубійовича: документальна історія створення “Енциклопедії українознавства”

    DOI: 10.37068/evu.4-5.5

    Ім’я Володимира Кубійовича стоїть поруч з іменами таких видатних діячів української науки, як С. Рудницький, І. Раковський, Д. Штогрин, В. Дорошенко та ін. І хоча воно добре знане за межами України, в нашій державі відоме лише серед незначної кількості науковців або в колі зацікавлених осіб. Людині, яка прожила майже століття, сповненого такими подіями, як Перша і Друга світові війни, наслідком яких стали глобальні зміни в житті суспільства і кожного громадянина, розпад трьох великих імп...

    Читати далі Завантажити PDF