Ivan Dziuba by the memories of EMU’s editorial members

  Vladyslav Mukha

  Svitlana Ocheretianko

  Ruslan Pylypchuk

  Oleh Savchenko

  DOI: 10.37068/evu.14.12

  Abstract

  The communication is dedicated to the memory of Ivan Dziuba, a public influencer, literary critic, co-chairman of the main editorial board of the Encyclopedia of Modern Ukraine who passed away at the age of 91.

  Іван Дзюба у спогадах співробітників ЕСУ

  Владислав Муха

  Світлана Очеретянко

  Руслан Пилипчук

  Олег Савченко

  DOI: 10.37068/evu.14.12

  Резюме

  Повідомлення присвячено пам’яті Івана Михайловича Дзюби, громадського діяча, літературознавця, спів­голови Головної редакційної колегії “Енциклопедії Сучасної України”, який на 91-му році життя відійшов у вічність.