To the history of the right-bank towns in encyclopedias of the 18–21 centuries (on the example of Olyka princely town)

  DOI: 10.37068/evu.14.5

  Abstract

  This is a study of the historical destiny of many former towns of right-bank (along the Dnipro) Ukraine on the example of the ancient Volyn princely town Olyka. The study is based on the analysis of encyclopedic texts over four centuries. It is shown that after the partition of Poland and the arrival of the Russian Empire in this territory, most of them lost such town-forming elements as fortresses and castles, palaces, religious buildings, etc. This tendency intensified especially after the establishment of Soviet power in these lands. Therefore, many of them gradually turned into small towns and then villages. A certain exception is Western Ukraine, where there was no active destruction of monuments in the interwar period. Therefore, here, in contrast to Central Ukraine, there is still a “Western Ukrainian Golden Meridian of Monuments” from Chernivtsi to Olyka and Lutsk. As in the former Ukrainian SSR no special attention was paid to its historical past, until recently the history of former towns could be read mainly in Polish and Russian-language editions of previous centuries. Their ancient history is most often associated with the names of the owners, as – on the example of the Volyn region in the middle of the 17 century – out of the total number of towns 125 were private 111. Regardless of the personalities of these owners, the population of cities carried through the centuries the Ukrainian language, rituals, culture in general. In particular, the primary sources of modern history allow us to trace the manifestations of the high cultural level of the urban population of Olyka in connection with the traditions of Magdeburg law and the educational factor.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Adamowicz, A. F. (Ed.). (1861). Encyklopedyja Powszechna (vol. 8). Warszawa: S. Orgelbrand, 1884 [in Polish].

  Google Scholar

  Andreevskyi, Y. E. (Ed.). (1897). Entsiklopedicheskiy slovar (vol. 21). S. Peterburg: F. A. Brockhaus, Y. A. Efron [in Russian].

  Google Scholar

  Baliński, M., & Lipiński, T. (1845). Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana (vol. 2, iss. 2). Warszawa: S. Orgelbrand [in Polish].

  Google Scholar

  Bazhan, N. P. et al. (Ed.). (1982). Ukraynskaya sovetskaya entsiklopediya (vol. 7, pp. 28–28). Kiev: Hl. redaktsiya USE [in Russian].

  Google Scholar

  Bilous, N. S. (2021). Za krok do vichnosti. Meshkantsi mist Volyni u svitli testamentiv kintsia 16–17 stolit. Kyiv: Prostir [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Biushynh, A. F. (1775). Korolevstvo polskoye i velikoye gertsogstvo Litovskoye. S. Peterburg: Pri Imp. Akad. nauk [in Russian].

  Google Scholar

  Bohush, M., Pavlenko, H. (2006). Kivertsivshchyna: kriz viky i doli: istoryko-kraieznavchi narysy. Lutsk: Nadstyria [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Branover, H. H. (Ed.). (2007). Rossiyskaya yevreyskaya entsiklopediya (vol. 6). Moskva: EPOS [in Russian].

  Google Scholar

  Burkovskyi, A. (2008, 28 Nov.). “Molodaya gvardiya”: 65-y rekviyem po pogibshim. Rabochaya gazeta [in Russian].

  Google Scholar

  Chervynskyi, N. (1896). Tserkovno-prikhodskaya letopis Svyato-Sretenskoi tserkvi i prikhoda mest. Olyki Volynskoy eparkhii. Arkhiv Sretenskoi tserkvi, s. Zalesoche, Volynskoi obl [in Russian].

  Google Scholar

  Chlebowski, B., Sulimierski, F., Walewski, W. (Ed.). (1892). Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (vol. 12). Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego [in Polish].

  Google Scholar

  Honchar, O. (1993, 03 Mar.). Pidnimemo z ruin vyznachnu sviatyniu Ukrainy – Mykhailivskyi Zolotoverkhyi monastyr. Holos Ukrainy [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Hrabovskyi, S. (2008, 4 Jun.). KPZU: trahediia revoliutsiinykh romantykiv. Radio “Svoboda”. https://www.radiosvoboda.org/a/1120257.html [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Huban, R. V. (2016). Pravove rehuliuvannia administratyvno-terytori­alnoho ustroiu Ukrainy u 1917–2015 rokakh. Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Kashevskyi, P. (1967, 23 Jun.) U klasovykh bytvakh. Radianska Volyn v.

  Google Scholar

  Katsnelson, L., Hyntsburh, D. (1906–1913). Yevreyskaya entsiklopediya (vol. 12). S. Peterburg.: Yzd. Obshchestva dlya nauchnykh yevreyskikh izdaniy i Izd. Brokhauz-Efron [in Russian].

  Google Scholar

  Kolosok, B. (2006). Pryrodna pidosnova yak chynnyk mistobudivnoho rozvytku Olyky. In Mynule i suchasne Volyni ta Polissia. Olyka i Radzyvilly v istorii Volyni ta Ukrainy. Materialy XVIII Volyn. nauk.-prakt. istor.-kraiezn. konf (pp. 15–17). Lutsk: Volynskyi kraieznavchyi muzei [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Kostrytsia, M. (2009). Relihiine kraieznavstvo. Naukovi zapysky Nats. universytetu “Ostrozka akademiia”. Istorychne relihiieznav­stvo, 1, 112–128 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Kraszewski, J. I. (1840). Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. Wilno: Naklad i druk T. Glücksberga [in Polish].

  Google Scholar

  Kudrytskyi, A. V. et al. (Ed.). (1987). Ukrainskyi radianskyi entsyklo­pedychnyi slovnyk (vol. 2). Kyiv: Holov. red. URE [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Lanher, K. (1791). Polnyi geografichesky leksikon (part 2). Moskva: Tip. pri Teatre u Khp. Klaudiya [in Russian].

  Google Scholar

  Mazur, G. (2012). Ruch komunistyczny we Lwowie w latach 1919–1938 – czy nowa “biała plama” w historii miasta? In O. Arkusha, M. Mudryi (Eds), Lviv: misto – suspilstvo – kultura (vol. 8, iss. 1, pp. 140–162). Lviv: LNU [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Meir, B.-I. (1972). Ozyraiuchys na moie misto Olyku (pereklad). Tel Aviv: Olyka Society [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Myshanych, O. V. (Ed.). (1989). Litopys Ruskyi (Per. z davnoukr. L.Ye. Makhnovtsia). Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Oblasna prohrama vidrodzhennia istoryko-arkhitekturnoi spadshchyny smt Olyka Volynskoi oblasti na 2019 – 2024 roky (Zatverdzheno rishenniam Volynskoi oblasnoi rady vid 26.07.2019 №249/9). (2019). http://volynrada.gov.ua/session/24/9-1 [in Ukrainian]

  Google Scholar

  Panchuk, M. I. (1989). “Bili pliamy” heroichnoho litopysu: Iz istorii Komu­nistychnoi partii Zakhidnoi Ukrainy. Kyiv: Politvydav Ukrainy [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Prokhorov A. M. et al. (Eds.). (1974). Bolshaya sovetskaya entsiklopediya (vol. 8). Moskva: Sovetskaya entsiklopedyia [in Russian].

  Google Scholar

  Pushchuk, I. (2008). Trahediia ukrainsko-polskoho protystoiannia na Volyni 1938–1944 rokiv. Kivertsivskyi raion. Lutsk: Volynska oblasna drukarnia [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Sendulskyi, A. (1878). Mestechko Olyka Dubenskogo uyezda. Volynskie eparkhialnye vedomosti, chast neofitsialnaya, 15, 564-575 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Shubert, F. (1840). Spetsyalnaia karta Zapadnoi chasti Rossiyskoi imperii. S. Peterburg [in Russian].

  Google Scholar

  Smolii, V. A. et al. (Eds.). (2010). Entsyklopediia istorii Ukrainy (vol. 7). Kyiv: Instytut istorii Ukrainy, Naukova dumka [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Święcki, T. (1816). Opis Starożуtnej Polsкi (vol. 2). Warszawa: nakł. Zawadzkiego i Więckiego [in Polish].

  Google Scholar

  Teodorovych, N. Y. (1889). Istoriko-statisticheskoe opisanie tserkvei i prikhodov Volynskoi eparkhii. Volynskie eparkhialnye vedomosti, chast neofitsialnaia, 30, 740–749 [in Russian].

  Google Scholar

  Tomkowicz, S. (1923). Ołyka. Prace Komisji Historji Sztukii, 3, 1–37 [in Polish].

  Google Scholar

  Tronko, P. T. et al. (1970). Istoriia mist i sil Ukrainskoi RSR: Volynska oblast. Kyiv: Holov. red. URE AN URSR [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Verhun, I. M. (Ed.). (2013). Olytskyi fenomen: Viktor Zhovtianskyi: biobibliohr. narys. Kivertsi. http://bibl-kiv.org.ua/publish.php?id=2 [in Ukrainian]

  Google Scholar

  Zabolotnyi, I. P. (1964). Neskorena Volyn: narys z istorii revoliutsiinoho rukhu na Volyni. 1917–1939. Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zharikov, N. L. et al. (Ed.). (1985). Pamiatniki gradostroyitelstva s arkhs­tektury USSR (vol. 2). Kiev: Budivelnyk [in Russian].

  Google Scholar

  Zhovtianskyi, V. (1988, 20 Mar.). Tse nasha pamiat. Vidkrytyi lyst do hromadian Olyky. Leninskym shliakhom [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhovtianskyi, V. (2014). Istorychna Olyka ta yii pamiatky. Pratsi Tsentru pamiat­koznavstva, 25, 253–273 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhovtianskyi, V. (2016–2017). Ukrainska nauka: vid mudrosti batkiv. Svitohliad, 1 (3), 22–29 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhovtianskyi, V. (2018). Deiaki storinky z istorii Olyky ta Volyni. L. A. Poniedielnyk (Ed.). Olyka y Radzivilly v istorii Ukrainy, Polshchi y Bilorusi (pp. 6–32). Vezha-Druk [in Ukrainian].

  Google Scholar

  До історії правобережних міст в енциклопедичних виданнях 18–21 ст. (на прикладі княжої Олики)

  DOI: 10.37068/evu.14.5

  Резюме

  На прикладі княжого міста Олика розкрито характерну для багатьох колишніх міст Правобережної України історію їхнього розвитку. Матеріалами для дослідження слугували енциклопедичні тексти різних часів. Після поділів Польщі та захоплення цих територій Російською імперією більшість міст утратила свої історичні споруди – фортеці, замки, палаци, церкви, костели, синагоги тощо. Цю руйнацію посилила радянська влада, що поступово змінила їхній статус на містечка, а нерідко й на села. Певним винятком стали західноукраїнські терени, де пам’ятки не зазнали активного нищення в міжвоєнний період. Оскільки в УРСР про знакові події минулого забороняли писати або висвітлювали це побіжно й тенденційно, то ще донедавна основ­ним носієм інформації про об’єктивну історію колишніх міст були здебільшого польсько- та російськомовні видання попередніх століть. Минуле цих населених пунктів пов’язане зазвичай з іменами їхніх власників, що промовисто засвідчує історія Волинського воєводства середини 17 ст.: із загальної кількості міст (125) приватними були 111. Роль особистості не впливала на подальшу еволюцію міст – їхнє населення зберегло українську мову, традиції, обрядовість, народну культуру тощо. Джерела новітньої історії дають змогу відстежити вияви високого культурного рівня населення Олики, залишки традицій Маґдебурзького права та розвитку освіти як одного з важливих еволюційних маркерів народного буття.

  ВСТУП

  Зміст цієї статті відтворює типовий історичній процес розвитку багатьох колишніх міст Правобережної України. Ідентифікація волинської Олики як княжого міста, що до сьогодні не втратила своєї чинності, послідовно відображає історичну пам’ять про давнє “середньомістя”.

  Для кращого розуміння історії Олики вияскравимо передусім те, що загальна кількість міст на середину 17 ст. лише у Волинському воєводстві становила 125, із них приватними були 111, а 94 мали Маґдебурзьк...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Adamowicz, A. F. (Ed.). (1861). Encyklopedyja Powszechna (т. 8). Warszawa: S. Orgel­brand, 1884.

  Google Scholar

  Baliński, M., & Lipiński, T. (1845). Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana (т. 2, сz. 2). Warszawa: S. Orgelbrand.

  Google Scholar

  Chlebowski, B., Sulimierski, F., Walewski, W. (Ed.). (1892). Słownik geograficzny Kró­lestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (т. 12). Warszawa: nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego.

  Google Scholar

  Kraszewski, J. I. (1840). Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. Wilno: Naklad i druk T. Glücksberga.

  Google Scholar

  Mazur, G. (2012). Ruch komunistyczny we Lwowie w latach 1919–1938 – czy nowa “biała plama” w historii miasta? У кн. О. Аркуша, М. Мудрий (Ред.), Львів: місто – суспільство – культура (т. 8, ч. 1, с. 140–162). Львів: ЛНУ.

  Google Scholar

  Święcki, T. (1816). Opis Starożуtnej Polsкi (T. 2). Warszawa: nakł. Zawadzkiego i Więckiego.

  Google Scholar

  Tomkowicz, S. (1923). Ołyka. Prace Komisji Historji Sztukii, 3, 1–37.

  Google Scholar

  Андреевский, И. Е. (Ред.). (1897). Энциклопедический словарь (т. 21). Спб.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон.

  Google Scholar

  Бажан, Н. П. и др. (Ред.). (1982). Украинская советская энциклопедия (т. 7, с. 28–28). Киев: Гл. редакция УСЭ.

  Google Scholar

  Білоус, Н. С. (2021). За крок до вічності. Мешканці міст Волині у світлі тестаментів кінця 16–17 століть. Київ: Простір.

  Google Scholar

  Богуш, М., Павленко, Г. (2006). Ківерцівщина: крізь віки і долі : історико-краєзнавчі нариси. Луцьк: Надстир’я.

  Google Scholar

  Брановер, Г. Г. (Ред.). (2007). Российская еврейская энциклопедия (т. 6). Москва: ЭПОС.

  Google Scholar

  Бурковский, А. (2008, 28 нояб.). “Молодая гвардия”: 65-й реквием по погибшим. Рабочая газета.

  Google Scholar

  Бюшинг, А. Ф. (1775). Королевство польское и великое герцогство Литовское. СПб: При Имп. Акад. наук.

  Google Scholar

  Вергун, І. М. (Ред.). (2013). Олицький феномен: Віктор Жовтянський: біобібліогр. нарис. Ківерці, 2013. http://bibl-kiv.org.ua/publish.php?id=2

  Google Scholar

  Гончар, О. (1993, 03 берез.). Піднімемо з руїн визначну святиню України – Михайлівський Золотоверхий монастир. Голос України.

  Google Scholar

  Грабовський, С. (2008, 4 черв.). КПЗУ: трагедія революційних романтиків. Радіо “Свобода”. https://www.radiosvoboda.org/a/1120257.html

  Google Scholar

  Губань, Р. В. (2016). Правове регулювання адміністративно-територі­ального устрою України у 1917–2015 роках. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова.

  Google Scholar

  Жариков, Н. Л. и др. (Ред.). (1985). Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР (т. 2). Киев: Будівельник.

  Google Scholar

  Жовтянський, В. (1988, 20 березн.). Це наша пам’ять. Відкритий лист до громадян Олики. Ленінським шляхом.

  Google Scholar

  Жовтянський, В. (2014). Історична Олика та її пам’ятки. Праці Центру пам’яткознавства, 25, 253–273.

  Google Scholar

  Жовтянський, В. (2016–2017). Українська наука: від мудрості батьків. Світогляд, 1 (3), 22–29.

  Google Scholar

  Жовтянський, В. (2018). Деякі сторінки з історії Олики та Волині. Л. А. Понєдєльник (Ред.). Олика й Радзівілли в історії України, Польщі й Білорусі (с. 6–32). Вежа-Друк.

  Google Scholar

  Заболотний, І. П. (1964). Нескорена Волинь: нарис з історії революційного руху на Волині. 1917–1939. Львів: Каменяр.

  Google Scholar

  Кацнельсон, Л., Гинцбург, Д. (1906–1913). Еврейская энциклопедия (т. 12). Спб.: Изд. Общества для научных еврейских изданий и Изд. Брокгауз-Ефрон.

  Google Scholar

  Кашевський, П. (1967, 23 черв.) У класових битвах. Радянська Волинь.

  Google Scholar

  Колосок, Б. (2006). Природна підоснова як чинник містобудівного розвитку Олики. У кн. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України. Матеріали ХVIII Волин. наук.-практ. істор.-краєзн. конф (c. 15–17). Луцьк: Волинський краєзнавчий музей.

  Google Scholar

  Костриця, М. (2009). Релігійне краєзнавство. Наукові записки Нац. університету “Острозька академія”. Історичне релігієзнав­ство, 1, 112–128.

  Google Scholar

  Кудрицький, А. В. та ін. (Ред.). (1987). Український радянський енцикло­педичний словник (т. 2). Київ: Голов. ред. УРЕ.

  Google Scholar

  Лангер, К. (1791). Полный географический лексикон (ч. 2). Москва: Tип. при Театре у Хp. Клаудия.

  Google Scholar

  Меїр, Б.-І. (1972). Озираючись на моє місто Олику (переклад). Tel Aviv: Olyka Society.

  Google Scholar

  Мишанич, О. В. (Ред.). (1989). Літопис Руський (Пер. з давньоукр. Л. Є. Махновця). Київ: Дніпро.

  Google Scholar

  Обласна програма відродження історико-архітектурної спадщини смт Олика Волинської області на 2019 – 2024 роки (Затверджено рішенням Волинської обласної ради №249/9). (2019, 26 лип.). http://volynrada.gov.ua/session/24/9-1.

  Google Scholar

  Панчук, М. І. (1989). “Білі плями” героїчного літопису: Із історії Кому­ністичної партії Західної України. Київ: Політвидав України.

  Google Scholar

  Прохоров А. М. и др. (Ред.). (1974). Большая советская энциклопедия (т. 8). Москва: Советская энциклопедия.

  Google Scholar

  Пущук, І. (2008). Трагедія українсько-польського протистояння на Волині 1938–1944 років. Ківерцівський район. Луцьк: Волинська обласна друкарня.

  Google Scholar

  Сендульский, А. (1878). Местечко Олыка Дубенского уезда. Волынские епархиальные ведомости, часть неофициальная, 15, 564–575.

  Google Scholar

  Смолій, В. А. та ін. (Ред.). (2010). Енциклопедія історії України (т. 7). НАН України. Київ: Інститут історії України, Наукова думка.

  Google Scholar

  Теодорович, Н. И. (1889). Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Волынские епархиальные ведомости, часть неофициальная, 30, 740–749.

  Google Scholar

  Тронько, П. Т. та ін. (1970). Історія міст і сіл Української РСР: Волинська область. Київ: Голов. ред. УРЕ АН УРСР.

  Google Scholar

  Червинский, Н. (1896). Церковно-приходская летопись Свято-Сретенской церкви и прихода мест. Олыки Волынской епархии. Архив Сретенской церкви, с. Залесочье, Волынской обл.

  Google Scholar

  Шуберт, Ф. (1840). Специальная карта Западной части Российской империи. СПб.

  Google Scholar