Emerging and reemerging infectious diseases: content update in encyclopedias

  DOI: 10.37068/evu.14.4

  Abstract

  In the proposed study, it is noted that the published in Encyclopedia of Modern Ukraine articles, devoted to infectious diseases, need to be updated. On the one hand, this is caused by the objective aging of the content. On the other hand, this is due to the appearance of new infectious diseases that are actively spreading, changing the general epidemiological background in the world and causing the revival of pathogens of old diseases. In this regard, there is a permanent need to update published encyclopedia articles on infectious diseases.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Freney, J. (2020, 29 Jul.). Understanding the history, dynamics and workings of epidemics. Humanitarian Alternatives, 14. https://www.alternatives-humanitaires.org/en/2020/07/23/understanding-the-history-dynamics-and-workings-of-epidemics

  Google Scholar

  Sun, F., Yang, F., Zheng, S. (2021). Evaluation of the Liver Disease Information in Baidu Encyclopedia and Wikipedia: Longitudinal Study. Journal of Medical Internet Research, 23 (1), e17680. https://doi.org/10.2196/17680

  Google Scholar

  Wolfe, N., Dunavan, C. & Diamond, J. (2007). Origins of major human infectious diseases. Nature, 447, 279–283. https://doi.org/10.1038/nature05775

  Google Scholar

  Andreychyn, M. (2011a). Infektsiia [Infection]. In I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak, et al. The Encyclopedia of Modern Ukraine (vol. 11, pp. 463–363). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic research. https://esu.com.ua/article-12443 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Andreychyn, M., Peresypkin, V., Markov, I., Apatenko, V. (2011b). Infektsiini khvoroby [infection diseases]. In I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak, et al. The Encyc­lopedia of Modern Ukraine (vol. 11, pp. 461–363). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic research. https://esu.com.ua/article-12440 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Andreychyn, M. A., Korda, M. M., Shkilna, M. I., Ivakhiv, O. L., et al. (2021). Lyme borreliosis: monography. Ternopil, THMU [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Pyrih, L. (2009) Medicine in encyclopedias of Ukraine. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 1, 34–38. https://doi.org/10.37068/evu.1.5 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M., & Ishchenko, O. (2020). The coronavirus disease COVID-19’s coverage in Ukrainian and European encyclopedias. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 12, 44–57. https://doi.org/10.37068/evu.12.4 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Емерджентні та реемерджентні інфекційні хвороби: актуалізація знань в енциклопедичних виданнях

  DOI: 10.37068/evu.14.4

  Резюме

  У пропонованому дослідженні зауважено, що опубліковані в ЕСУ статті, присвячені інфекційним хворобам, потребують доповнень. Це зумовлено не лише тим, що відбувається об’єктивний процес старіння знань, а й появою нових інфекційних захворювань, що активно поширюються, змінюючи загальне епідеміологічне тло у світі та спричиняючи відродження збудників старих хвороб. У зв’язку з цим посилюється необхідність актуалізації раніше опублікованих енциклопедичних статей про інфекційні хвороби.

  В “Енциклопедії Сучасної України” опубліковано наші статті “Інфекційні хвороби” (Андрейчин, 2011a) та “Інфекції” (Андрейчин, 2011b). Однак на сьогодні нагромаджено чимало нових наукових даних, що розширюють і поглиблюють знання про інфекційні хвороби, причини їх виникнення, поширення, а також їх класифікацію. Саме про це піде мова у цій статті. Зауважимо, що хвороби та й загалом медицина час від часу є предметом наукових студій, у яких їх вивчають як об’єкт енциклопедичного дискурсу (див. нап...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Freney, J. (2020, 29 Jul.). Understanding the history, dynamics and workings of epidemics. Humanitarian Alternatives, 14. https://www.alternatives-humanitaires.org/en/2020/07/23/understanding-the-history-dynamics-and-workings-of-epidemics

  Google Scholar

  Sun, F., Yang, F., Zheng, S. (2021). Evaluation of the Liver Disease Information in Baidu Encyclopedia and Wikipedia: Longitudinal Study. Journal of Medical Internet Research, 23 (1), e17680. https://doi.org/10.2196/17680

  Google Scholar

  Wolfe, N., Dunavan, C. & Diamond, J. (2007). Origins of major human infectious diseases. Nature, 447, 279–283. https://doi.org/10.1038/nature05775

  Google Scholar

  Андрейчин, М. (2011a). Інфекція. У кн. І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін. Енциклопедія Сучасної України (т. 11, с. 463–363). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://esu.com.ua/article-12443

  Google Scholar

  Андрейчин, М., Пересипкін, В., Марков, І., Апатенко, В. (2011b). Інфекційні хвороби. У кн. І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін. Енциклопедія Сучасної України (т. 11, с. 461–363). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. https://esu.com.ua/article-12440

  Google Scholar

  Андрейчин, М. А., Корда, М. М., Шкільна, М. І., Івахів, О. Л. та ін. (2021). Лайм-бореліоз: монографія. Тернопіль: ТНМУ.

  Google Scholar

  Железняк, М., Іщенко, О. (2020). Про коронавірусну інфекцію COVID-19 в українських та європейських енциклопедіях. Енциклопедичний вісник України, 12, 44–57. https://doi.org/10.37068/evu.12.4

  Google Scholar

  Пиріг, Л. (2009). Медицина в українських енциклопедіях. Енциклопедичний вісник України, 1, 34–38. https://doi.org/10.37068/evu.1.5

  Google Scholar