30th anniversary of the restored in Ukraine Shevchenko Scientific Society activities (achievements in the encyclopedic area)

  DOI: 10.37068/evu.11.7

  Abstract

  The periodization of activity by the Shevchenko Scientific Society since 1873 is highlighted in the article. Much attention is paid to the recent period associated with the restoration of the Society in 1989 in Ukraine. The publishing by the Shevchenko Scientific Society in the recent period is covered; particularly the works like The Encyclopedia of Ukraine, The Encyclopedia of the Ukrainian Diaspora, The Encyclopedia of Modern Ukraine, and The Encyclopedia of the Shevchenko Scientific Society are described.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Barvinskyi, O. (1892). Pro zasnuvannia i doteperishnii rozvytok tovarystva im. Shevchenka u Lvovi [About establishing and development of Shevchenko Society in Lviv till present time]. Zapysky NTSH, 1, 209-212 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Ishchenko, O. S. & Savchenko, O. V. (2015). Pro Entsyklopediiu ukrainskoi diaspory [On The Encyclopedia of the Ukrainian Diaspora]. Nauka Ukrainy u svitovomu informatsiinomu prostori (Vol. 12, pp. 132-135). Kyiv: Akademperiodyka [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Kupchynskyi, O. (2012). Peredmova [Foreword]. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka. Entsyklopediia (Vol. 1, pp. 7-36). Kyiv, Lviv, Ternopil: Terno-Graf [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Romaniv, O., Hrytsak, Ya. (1990). NTSH: Etapy diialnosti [Shevchenko Scientific Society: Stages of activities]. Visnyk of Academy of Sciences of UkrSSR, 3. 69-76 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Vynar, L. (2006). Mykhailo Hrushevskyi i Naukove tovarystvo im. Shevchenka. 1892–1934 [Mykhailo Hrushevskyi and The Shevchenko Scientific Society. 1892–1934]. New-York, Drohobych, Lviv: Ukrainske istorychne tovarystvo [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Yatskiv, Ya., Zhelezniak, M. (2018). Perednie slovo [Foreword]. In M. H. Zhelezniak (Ed.), From the backstage work on The Encyclopedia of Ukraine (pp. 6-8). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M. H. (2009). Encyclopedia of Modern Ukraine: history, current state and prospects. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 1, 5-13 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  30-річчя відновлення діяльності НТШ в Україні (здобутки в царині енциклопедистики)

  DOI: 10.37068/evu.11.7

  Резюме

  У статті в загальних рисах окреслено періодизацію діяльності Наукового товариства імені Шевченка, починаючи від 1873 року. Особливу увагу звернено на новітній період, пов’язаний із відновленням у 1989 році Товариства в Україні. Висвітлено видавничу діяльність Наукового товариства імені Шевченка в новітній період, зокрема, схарактеризовано її енциклопедичний напрям (згадано про “Енциклопедію українознавства”, “Енциклопедію української діаспори”, “Енциклопедію Сучасної України” та “Енциклопедію НТШ”).

  Наукове товариство імені Шевченка (НТШ) – найдавніше наукове громадське товариство в Україні. Воно й сьогодні залишається інтелектуальним осередком всеукраїнського масштабу, уособлюючи тяглість національної наукової традиції, започаткованої 145 років тому. У бездержавний період історії України Товариство відіграло величезну роль в утвердженні здобутків українців, особливо на українознавчих ділянках наукового знання, що асоціюються насамперед з іменами М. Грушевського, І. Франка, В. ...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Барвінський О. Про заснування і дотеперішній розвиток товариства ім. Шевченка у Львові. Записки НТШ. 1892. Т. 1. С. 209–212.

  Google Scholar

  Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове товариство ім. Шевченка. 1892–1934. Нью-Йорк; Дрогобич; Львів: Українське iсторичне товариство, 2006.

  Google Scholar

  Железняк М. Г. «Енциклопедія Сучасної України»: історія, сучасний стан та перспективи. Енциклопедичний вісник України. 2009. Вип. 1. С. 5–13.

  Google Scholar

  Іщенко О. С., Савченко О. В. Про Енциклопедію української діаспори. Наука України у світовому інформаційному просторі. Київ: Академперіодика, 2015. Вип. 12. С. 132–135.

  Google Scholar

  Купчинський О. Передмова. Наукове товариство імені Шевченка. Енциклопедія. Київ; Львів; Тернопіль: Терно-граф, 2012. Т. 1. С. 7–36.

  Google Scholar

  Романів О., Грицак Я. НТШ: Етапи діяльності. Вісник АН УРСР. 1990. № 3. С. 69–76.

  Google Scholar

  Яцків Я., Железняк М. Переднє слово. З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства» / Відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018. C. 6–8.

  Google Scholar