They changed the history: 125 natives of the Southern Bessarabia

  DOI: 10.37068/evu.11.4

  Abstract

  During the interstate scholarly project “Ukraine and Moldova: common historical memory, lessons and perspectives”, the materials about the prominent personalities of science, culture and politics born in Southern Bessarabia was collected by the scientists from Ukraine, Moldova, Bulgaria. As a result, it was prepared and published a bilingual (Ukrainian – English) encyclopedic dictionary based on these collected materials. The encyclopedic dictionary is a unique example of cooperation between the scientists from several countries. It aims to stimulate a sense of pride among the younger generation, as well as to introduce people of different countries to our famous countrymen. This article provides background information on how to prepare this encyclopedic dictionary and highlights its content.

  Вони змінили історію: 125 вихідців із Південної Бессарабії

  DOI: 10.37068/evu.11.4

  Резюме

  У рамках міждержавного науково-дослідного проекту “Україна-Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи” ученими з України, Молдови, Болгарії було зібрано матеріал та видано двомовний (українсько-англійський) енциклопедичний словник з інформацією про відомих діячів науки, культури, політики, які народилися в Південній Бессарабії. Енциклопедичний словник є унікальним прикладом співпраці учених різних країн. Він покликаний сприяти вихованню почуття гордості у молодого покоління, а також знайомству мешканців різних держав з нашими славетними земляками. У цій статті подано базову інформацію, що характеризує підготовку цього енциклопедичного словника, висвітлює особливості його змісту.

  Протягом 2016–2018 рр. учені-історики Ізмаїльського державного гуманітарного університету (науковий керівник групи – проф. Л. Циганенко) та Кишинівського педагогічного університету імені І. Крянге (науковий керівник групи – проф. С. Мустяце) в рамках виконання міждержавного науково-дослідного проекту «Україна-Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи» зібрали матеріал та підготували до друку енциклопедичний словник, до якого ввійшли відомості про 125 видатних люд...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Вони змінили історію (125 вихідців із Південної Бессарабії). Енциклопедичний словник / Під ред.: Л. Циганенко, С. Мустяце. Ізмаїл; Кишинеу, 2019. 281 с.

  Google Scholar