On the modeling of a national encyclopedic-and-educational service

  DOI: 10.37068/evu.11.3

  Abstract

  The article defends the necessity to establish a national help service titled Navchannia Navprostets (Learn Direct). It would be a not-for-profit telephone line based on modern encyclopedias of Ukraine. The creation of such a service is justified by the Lifelong Learning as an international social movement, which in Ukraine is supervised by the Ukrainian Coordination Bureau of the International Public-State Program Adult Education in Ukraine. The concept of lifelong learning is upheld by the scholarly explained idea of a human ability to learn at any age. It has been identified by the Council of Europe as an important component of the social model of Europe. Accordingly, one of the tasks of the European states is to ensure the citizens’ aspirations for development and to receive lifelong education. The idea of starting up the national help service in Ukraine is based on the experience of European countries, first of all, we mean a service in the UK (Learndirect).

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Dziuba, I. M., Zhelezniak, M. H. et al. (Eds.). (2001-2019). Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [The Encyclopedia of Modern Ukraine] (21 vols.). Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Learndirect: Official website. (2000). Retrieved December 02, 2019, from https://www.learndirect.com.

  Google Scholar

  Lytovchenko I. (2010). Vstupne slovo [Foreword]. In Dity v Interneti: yak nav­chyty bezpetsi u virtualnomu sviti: posibnyk dlia batkiv [Kids on the Internet: How to teach safety in the virtual world: A guide for parents]. Kyiv: NAPSU H.S. Kostiuk Institute of Psychology [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Martinez, F. & Weil, M. (2010). The Learning Festivals Guide. An Internationally-Produced Communication Tool in Support of the Launch of the International Adult Learners. Institute of Education Sciences of the US Department of Education. Retrieved December 02, 2019, from https://www.academia.edu/391643.

  Google Scholar

  Sotsialna vidpovidalnist kompanii "Ukrtelekom" [Social responsibility of Ukr­telecom JSC] (n. d.). Ukrtelekom: Official website. Retrieved December 02, 2019, from https://new.ukrtelecom.ua/about/sotsIalna_vIdpovIdalnIst [in Ukrainian].

  Google Scholar

  До питання створення національної довідкової служби енциклопедично-освітнього спрямування

  DOI: 10.37068/evu.11.3

  Резюме

  Стаття висвітлює питання необхідності створення національної довідкової служби, що функціонувала б у вигляді безкоштовної телефонної лінії і, можливо, базувалася б на основі сучасних українських енциклопедичних ресурсів. Поява такої служби обґрунтована у зв’язку з міжнародним соціальним рухом ціложиттєвого навчання (lifelong learning), яким в Україні опікується Всеукраїнське координаційне бюро Міжнародної громадсько-державної програми “Освіта дорослих України”. Концепція ціложиттєвого навчання відстоює науково виважену ідею про здатність людини навчатися в будь-якому віці. Її визначено Радою Європи важливим компонентом європейської соціальної моделі. Відповідно, одним із завдань європейських держав є забезпечення прагнень громадян до розвитку, отримання ними освіти впродовж усього життя. Ідея створення національної довідкової служби в Україні ґрунтується на досвіді європейських країн, зокрема Великої Британії, у якій діє служба “Learndirect” (“Навчання навпростець”).

  Одним із завдань будь-якої державної (національної) енциклопедії є єднання дорослих громадян кожної країни у їхніх уявленнях про себе і світ. Енциклопедія – це найавторитетніше джерело знань про кожну країну, а тому вона належить до атрибутів державності так само, як гімн, герб і прапор. Вони вирізняють державу серед інших у світі, визначають її неповторність. Однак лише за енциклопедією можлива оцінка духовно-інтелектуальної і матеріальної вартості того, чим володіє і що здатна створити влас...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Енциклопедія Сучасної України / Редкол.: І. М. Дзюба, М. Г. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2001–....

  Google Scholar

  Литовченко І. Вступне слово. Діти в Інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі: посібник для батьків / Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 2010.

  Google Scholar

  Соціальна відповідальність компанії «Укртелеком». Укртелеком: офіційний вебсайт. URL: https://new.ukrtelecom.ua/about/sotsIalna­_vIdpovIdalnIst (дата звернення: 02.12.2019).

  Google Scholar

  Learndirect: Official website. 2000. URL: https://www.learndirect.com (дата звернення: 02.12.2019).

  Google Scholar

  Weil M., Martinez F. The Learning Festivals Guide. An Internationally-Produced Communication Tool In Support of the Launch of the International Adult Learners / Institute of Education Sciences of the US Department of Education, 2010. URL: https://www.academia.edu/391643 (дата звернення: 02.12.2019).

  Google Scholar