Encyclopedia of Modern Ukraine vs. Wikipedia: the popularity scale in information space of Ukraine

  DOI: 10.37068/evu.11.2

  Abstract

  The article deals with the problems of the popularity of online encyclopedias in the nowadays information space. It is shown that the most popular in Ukraine is Wikipedia, and the academic Encyclopedia of Modern Ukraine is much inferior to it in this context. The different levels of popularity these two compendiums of knowledge are explained in terms of the belonging of each of them to different types of cultures: the point here is pop culture and high culture, which differ in a priori by many indicators, including a popularity among people.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Hrinchenko, V., Hrinchenko, T. (2010). Wikipedia as information society cultural element. Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 10, 54-63 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Ishchenko, O. S. (2018). On violation and protection of the information ecosystem in national encyclopedias (review of the report on national online encyclopediasin Euro­pe by the European Parliamentary Research Service). The Encyclopedia Herald of Ukraine, 10, 19-30 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Mishchenko, N. D. (1999). Masova kultura yak predmet filosofskoho analizu [Mass culture as a research subject in philosophy]. (Thesis abstract). National University of Kharkiv, Kharkiv [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Singer, L., Alexander, P. (2017). Reading on Paper and Digitally: What the Past Decades of Empirical Research Reveal. Review of Educational Research, 2017, 87(6), 1007-1041. doi: https://doi.org/­10.3102/­0034654317722961.

  Google Scholar

  Vosoughi, S., Roy, D., Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146-1151. doi: https://doi.org/­0.1126/science.aap9559.

  Google Scholar

  Yahodzinskyi, S. (2015). Hlobalni informatsiini merezhi u sotsiokulturnii perspektyvi [Global information networks in socio-cultural perspective]. Kyiv: Agrar Media Group [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Yatskiv, Y. S. (Ed.). (2018). Ukrainian encyclopedias: typology, style, functions. Kyiv: NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M. H. (2017). Ukrainian online encyclopedias: development trends and place in the information space of our state. The Encyclopedia Herald of Ukraine, 8-9, 7-21 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  “Енциклопедія Сучасної України” vs. “Вікіпедія”: рівень популярності в українському інформаційному просторі

  DOI: 10.37068/evu.11.2

  Резюме

  У статті висвітлено питання популярності онлайн-енциклопедій в сучасному інформаційному просторі. Показано, що найбільшою популярністю в Україні користується енциклопедичний ресурс “Вікіпедія”, натомість академічна “Енциклопедія Сучасної України” за цим параметром йому значно поступається. Різний рівень популярності двох компендіумів знань пояснено з точки зору належності кожної з них до різних типів культур, зок­рема масової та елітарної (відповідно), які апріорі відрізняються за багатьма показниками, наприклад, рівнем популярності в суспільстві.

  Сучасний розвиток української та світової енциклопедистики відзначається активним поширенням онлайн-енциклопедій. Серед найбільш ґрунтовних енциклопедичних проектів загального типу, що нині функціонують в Україні, є три: українська «Вікіпедія», електронна «Енциклопедія Сучасної України» (далі – ЕСУ) та електронна «Велика українська енциклопедія» (далі – ВУЕ).

  Станом на початок жовтня 2019 року в рейтингу всіх сайтів, популярних серед українських користувачів мережі Інтернет, який опр...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Грінченко В., Грінченко Т. «Вікіпедія» як елемент культури інформаційного суспільства. Вісник НАН України. 2010. № 10. С. 54–63.

  Google Scholar

  Железняк М. Г. Українська електронна енциклопедистика: тенденції розвитку та місце в інформаційному просторі держави. Енциклопедичний вісник України. 2017. Вип. 8–9. С. 7–21.

  Google Scholar

  Іщенко О. С. Про порушення і захист «екології» енциклопедичних знань (огляд звіту Центру досліджень Європейського парламенту про національні онлайн-енциклопедії в країнах Європи). Енциклопедичний вісник України. 2018. Вип. 10. С. 19–30.

  Google Scholar

  Міщенко Н. Д. Масова культура як предмет філософського аналізу: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філос. наук: спеціальність – 09.00.04 (філософська антропологія та філософія культури) / Харківський державний університет. Харків, 1999.

  Google Scholar

  Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції / Відп. ред. Я. С. Яцків. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2018.

  Google Scholar

  Ягодзінський С. Глобальні інформаційні мережі у соціокультурній перспективі. Київ: Аграр Медіа Груп, 2015.

  Google Scholar

  Singer L., Alexander P. Reading on Paper and Digitally: What the Past Decades of Empirical Research Reveal. Review of Educational Research. 2017. Vol. 87, Iss. 6. P. 1007–1041. DOI: https://doi.org/ 10.3102/0034654317722961.

  Google Scholar

  Vosoughi S., Roy D., Aral S. The spread of true and false news online. Science. 2018. Vol. 359. Iss. 6380. P. 1146–1151. DOI: https://doi.org/­10.1126/science.aap9559.

  Google Scholar