Materials to Glossary for Encyclopedia Science

  DOI: 10.37068/evu.10.5

  Abstract

  Glossary for encyclopedistics is proposed. The main terms and definitions of the discipline are given.

  Матеріали до словника енциклопедичних термінів

  DOI: 10.37068/evu.10.5

  Резюме

  Подано матеріали до словника енциклопедичних термінів.

  ÁВТОР

  (англ. autor) – особа, яка створила будь-яку наукову працю, літературний чи мистецький твір тощо. В енциклопедичній справі А. – той, хто написав енциклопедичну статтю чи енциклопедію. Може бути однією особою або колективом (див.: Авторський колектив). Авторство (ініціали і прізвище або повне ім'я і прізвище) зазначають зазвичай під статтею. Не існує стандарту регламентації порядку подання автора (ініціали та прізвище або повне ім’я та прізвище). В окремих...

  Читати далі Завантажити PDF