On violation and protection of the information ecosystem in national encyclopedias (review of the report on national online encyclopedias in Europe by the European Parliamentary Research Service)

  DOI: 10.37068/evu.10.2

  Abstract

  The research is devoted to issues of the ecosystem of encyclopedic knowledge. The fact is that a reference information is now increasingly used as means of media manipulation in level of public consciousness (for political, ideological, and economic reasons). This is well traced on the example of online encyclopedias with free access to editing of posted information such as Wikipedia. This article is based on the description of the online analytical report on encyclopedias in Europe written by experts of the European Parliament.

  Про порушення і захист “екології” енциклопедичних знань (огляд звіту Центру досліджень Європейського парламенту про національні онлайн-енциклопедії в країнах Європи)

  DOI: 10.37068/evu.10.2

  Резюме

  Дослідження (оприлюднено на круглому столі “Енциклопедистика в діяльності Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка”, приуроченого до 100-річчя Національної академії наук України) присвячено питанням екосистеми енциклопедичних знань. Річ у тім, що довідкову інформацію нині дедалі частіше використовують як засіб маніпуляції громадською свідомістю (з політичних, ідеологічних, економічних тощо міркувань), що яскраво помітно на прикладі онлайн-енциклопедій з вільним доступом до редагування розміщеної інформації, зокрема таких, як “Вікіпедія”. Статтю побудовано на основі опису аналітичного звіту про онлайн-енциклопедії в країнах Європи, який підготували фахівці Європейського парламенту.