The encyclopedia publishing in the National Academy of Sciences of Ukraine: history and present

  DOI: 10.37068/evu.10.1

  Abstract

  The study describes the academic encyclopedias of Ukraine. The main attention is paid to the peculiarities of the development of the encyclopedia publishing at the National Academy of Sciences of Ukraine: its origins and the most important academic encyclopedias are outlined. The spectrum of encyclopedic projects is analyzed by the scientific branches and the conclusion is drawn about the significant advantage of social sciences and humanities over others in the contex of presenting knowledge in encyclopedic format. Some vision of further development of the encyclopedia publishing in Academy is proposed.

  Енциклопедична справа в Національній академії наук України: історія та сьогодення

  DOI: 10.37068/evu.10.1

  Резюме

  У дослідженні (оприлюднено на круглому столі “Енциклопедистика в діяльності Національної академії наук України та Наукового товариства імені Шевченка”, приуроченого до 100-річчя Національної академії наук України") схарактеризовано українську академічну енциклопедичну справу. Увагу акцентовано на особливостях розвитку енциклопедистики в Національній академії наук України: окреслено її зародження та найважливіші академічні енциклопедичні видання. Проаналізовано спектр енциклопедичних проектів за науковими напрямами та зроблено висновок про значне кількісне переважання представлення знань у форматі енциклопедій суспільно-гуманітарних наук над природничими й технічними. Запропоновано власне бачення подальшого розвитку академічної енциклопедистики.

  Українська енциклопедистика, на думку багатьох дослідників, починається 1914 року, коли з’явився перший том синтетичної праці «Украинскій народъ в его прошломъ и настоящемъ», у створенні якої взяли участь найвизначніші науковці того часу – Федір Вовк, Михайло Грушевський, Агатангел Кримський, Михайло Туган-Барановський, Олександр Русов, Степан Томашівський, Петро Єфименко, Степан Рудницький та багато інших. Хоча зародження традицій створення довідкової літератури, матеріали яких хар...

  Читати далі Завантажити PDF