Chumachenko Viktor Kyrylovych (1956–2017): life and scientific ways of the encyclopedist from Kuban

  DOI: 10.37068/evu.8-9.5

  Abstract

  The article is devoted to V. Chumachenko as the philologist (literary scientist), historian and encyclopedist. The author, based on his own experience in communicating with V. Chumachenko as the one of the most prominent russian experts in Ukrainian studies as well on some sources, presents interesting biographical facts, tells about the life and scientific priorities, the most important projects of him. The general condition of the Ukrainian ethnos in the Kuban, in particular its cultural status and prospects of development is described by presentation of V. Chumachenko life and scientific ways.

  Чумаченко Віктор Кирилович (1956–2017): життєвий і науковий шлях енциклопедиста з Кубані

  DOI: 10.37068/evu.8-9.5

  Резюме

  Статтю присвячено філологу (літературознавцю), історику й енциклопедисту В. Чумаченкові. Автор, спираючись на власний досвід дружнього спілкування з науковцем та окремі джерела, подає цікаві біографічні факти, розповідає про життєві й наукові пріоритети, найважливіші проекти одного з найвидатніших україністів у Росії. Опис життєвого й наукового шляху В. Чумаченка окреслює також загальний стан українського етносу на Кубані, зокрема його культурний стан й перспективи розвитку.

  Єдиним і останнім справжнім україністом на Кубані донині був кандидат філологічних наук, професор Віктор Кирилович Чумаченко. На жаль, 5 грудня 2017 року ми раптово втратили його.

  За паспортними даними, майбутній професор і видатний дослідник народився 26 квітня 1956 року. Проте він зауважував, що це помилка, і зав­жди святкував свій день народження 26 березня. Народився В. Чумаченко у станиці Ахметовська, що розташована на правому березі р. Вел...

  Читати далі Завантажити PDF