Issues of description of the scientific and creative activities of persons in the Encyclopedia of Modern Ukraine

  DOI: 10.37068/evu.8-9.2

  Abstract

  In Encyclopedia of Modern Ukraine, in articles about scientists there is a tendency to cover other activities, in which they have manifested themselves in addition to scien­ce. In this regard, the study traces the main problems that arise in the preparation of an article information when a person is submitting in science as well as in other activities (social activity, policy, art, literature, sports, etc.). Biographical information in articles about scientists depends on their implementation level in several areas of life.

  Проблеми поєднання наукової і творчої спадщини у статтях-персоналіях “Енциклопедії Сучасної України”

  DOI: 10.37068/evu.8-9.2

  Резюме

  У статті показано, що в “Енциклопедії Сучасної України” у статтях про вчених є тенденція висвітлювати інші, окрім наукового, види діяльності персоналій. У зв’язку з цим простежено основні проблеми, що виникають у процесі подання інформації про особу, яка відома не лише науковою, а й іншою діяльністю (суспільною, громадсько-політичною, мистецькою, літературною, спортивною тощо). Часто цей бік діяльності науковця залишається осторонь уваги укладачів енциклопедичних видань, особливо галузевих. Звернено увагу на особливості подання інформації в статті-персоналії залежно від характеру реалізації особи в кількох галузях життєдіяльності.