Ukrainian online encyclopedias: development trends and place in the information space of our state

  DOI: 10.37068/evu.8-9.1

  Abstract

  The analysis of online encyclopedias in the Ukrainian information space is done in this paper. It is investigated that online encyclopedias are divided into two large groups: digital analogues of printed editions, for example the online Encyclopedia of Modern Ukraine, and independent encyclopedic web projects, among which the most popular is Wikipedia (one of the most visited sites in the Ukrainian information space). Despite the fact that electronic encyclopedias have a number of advantages, to refuse to print classical editions there are no grounds. For the development of the Ukrainian information space, it is important that any encyclopedia project aimed at making a printed product is also presented in an electronic version.

  Українська електронна енциклопедистика: тенденції розвитку та місце в інформаційному просторі держави

  DOI: 10.37068/evu.8-9.1

  Резюме

  Здійснено аналіз електронних енциклопедій в українському інформаційному просторі. Досліджено, що електронні енциклопедії поділяються на дві великі групи – цифрові аналоги друкованих видань, наприклад, онлайн-версія “Енциклопедії Сучасної України”, і самостійні енциклопедичні веб-проекти, серед яких найпопулярнішою є Вікіпедія (входить до найбільш відвідуваних сайтів в українському інформаційному просторі). Незважаючи на те, що електронні енциклопедії мають низку переваг, відмовлятися від друкованих класичних видань немає підстав. З погляду розвитку українського інформаційного простору важливо, щоб будь-який енциклопедичний проект, націлений на виготовлення друкованого продукту, був представлений також електронною версією в мережі Інтернет.

  Енциклопедію, як відомо, вважають взірцем найповнішого та авторитетного подання інформації з широкого кола питань, еталоном знання та віддзеркалення рівня науки й культури. Такі видання викликають посилене зацікавлення серед науковців, діячів політики, культури, мистецтва, видавців і найширшого кола читачів. У різних країнах світу в останні десятиліття розпочався бурхливий процес створення електронних енциклопедій, зокрема тих, що є мультимедійними аналогами друкованих видань, і ...

  Читати далі Завантажити PDF