The Shevchenko Scientific Society Encyclopedia in view of describing the history of Ukrainian medicine

  DOI: 10.37068/evu.15.10

  Abstract

  This communication presents a brief overview of the first five volumes of the Shevchenko Scientific Society Encyclopedia (2012–2022). The author, a professor in Medicine, naturally focuses on highlighting the medical themes within the encyclopedia in a retrospective dimension, emphasizing the significant importance of each published volume for the history of Ukrainian science

  Енциклопедія “Наукове товариство імені Шевченка” та її внесок у висвітлення історії української медицини

  DOI: 10.37068/evu.15.10

  Резюме

  Повідомлення репрезентує короткий узагальнений огляд перших п’яти томів енциклопедичного видання “Наукове товариство імені Шевченка” (2012–2022). Авторка, професор медицини, закономірно основну увагу приділяє висвітленню в енциклопедії медичної тематики в ретроспективному вимірі, підкреслюючи важливе значення кожного з опублікованих томів для історії української науки.

  Визначною подією для науковців академічних установ, викладачів навчальних закладів, студентів та широкого кола читачів в Україні і за кордоном став вихід у світ перших 5-ти томів енциклопедії “Наукове товариство імені Шевченка”[1] – видання про найдавніше наукове громадське товариство в Україні. Перший її том було опубліковано у 2012 році, а рівно через десять років оприлюднено вже 5-й том. Це справді “книга знань”, яка цілісно охоплює все, що пов’язано з діяльністю НТШ від 1873 до...

  Читати далі Завантажити PDF