An encyclopedia about Ukrainians in China

  DOI: 10.37068/evu.14.8

  Abstract

  The article highlights the difficult and long way of preparing the encyclopedic work titled Ukrainians in China. In particular, it describes many interesting facts, starting from the conception and collection of materials that began in the 90s of the last century, to important recent archival research, the processing of which somewhat delayed the publication of this encyclopedic reference. The appearance of the encyclopedic book, which is the subject of this article, significantly fills the gap about the Ukrainians in East Asia, their political and cultural life. So, in this way, it contributes to the currently Ukrainian Oriental studies. The considered encyclopedic work is also a contribution to the development of encyclopedic practice of contemporary Ukraine.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Chabak, L. A. (2021). China’s tourist potential for Ukrainians: opportunities and challenges. Chinese Studies, 2, 103–111. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.079 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Chornomaz, V. (2013). China, People’s Republic of China. Chinese-Ukrainian relations. In I. Dziuba, A. Zhukovskyi, M. Zhelezniak, et al. (Eds), The Encyclopedia of Modern Ukraine (vol. 13, pp. 109–111). Kyiv: The NASU Institute of Encyclopedic Research [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Chornomaz, V. (Ed.). (2011). Green Ukraine (Ukrainian Far East area): encyclopedic reference. Vladivostok: T. Shevchenko Scientific Association of Ukrainians [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Chornomaz, V. (Ed.). (2021). Ukrainians in China: encyclopedic reference. Odesa: Helvetyka [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Chyrko, I. (2001). Ukraina – Kytai. Vid naidavnishykh chasiv i donyni. In V. Serhiichuk (Ed.), Ukraine and the East: a panorama of cultural-community relations (Vol. 1, pp. 117-127). Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Isaieva, N. (2002). Ukrainian literature in China: reception issues (Thesis abstract). Taras Shevchenko National University of Kyiv [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Khomenko, О. (2021). Far Eastern odyssey of Ivan Svit. Kyiv, New York: LAURUS.

  Google Scholar

  Kiktenko, V. (2002). An essay on the history of Chinese studies in Ukraine. 18 – the first half of the 20 century. Kyiv [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Matveieva, L., Tsyhankova, E., Kochubei, Y., Vasyliuk, O. (Ed.). (2011). Oriental studies and Byzantology in Ukraine in names: bibliographical dictionary. Kyiv: The NASU A. Krymsky Institute of Oriental Studies [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Sagan, G. (2018). The Ukrainian Diaspora in China: history and the current tendency of becoming. Kyiv Historical Studies, 6, 43-51. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.1.4351 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Svit, I. (1936). The Ukrainian National House in Harbin: A year and a half of the life of the UNH. 14.11.1933 – 14.6.1935. Kharbin: Ukrainian Press Association [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Ukrainets, L. (2013). Determination of the main factors of foreign direct investment from China to African countries. Journal of European Economy, 12 (4), 458–472 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Енциклопедичне видання про історію українців у Китаї

  DOI: 10.37068/evu.14.8

  Резюме

  Стаття висвітлює непростий і тривалий шлях підготовки енциклопедичного довідника “Українці в Китаї” – від задуму й перших кроків у царині збирання матеріалів, що розпочалися ще в 90-х роках минулого століття, до важливих останніх архівних досліджень, опрацювання автором яких дещо відтягнуло друк цієї праці. Поява енциклопедичного довідника, що є предметом розгляду цієї статті, істотно заповнює прогалину про громадське, політичне й культурне життя українців у Східній Азії, доповнюючи наявні нині українські сходознавчі розвідки. Видання є також внеском у розвиток сучасної української енциклопедистики.

  У 2021 році світ побавив енциклопедичний довідник “Українці в Китаї” (Чорномаз, 2021), що репрезентує історію формування та розвитку українського громадсько-політичного та культурного життя на терені Китаю в першій половині 20 ст., описуючи діяльність українських національних громадських та культурних організацій, а також пресу, театральну й хорову творчість, що розгорнули тут українці. Видання є продовженням енциклопедичного висвітлення життя українців в Азії, розпочате енциклопедичним довід...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Ісаєва, Н. (2002). Українська література в Китаї: проблеми рецепції: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

  Google Scholar

  Кіктенко, В. (2002). Нарис з історії українського китаєзнавства. ХVIII – перша половина ХХ с?т. Київ.

  Google Scholar

  Матвеєва, Л., Циганкова, Е., Кочубей, Ю., Василюк, О. (Ред.). (2011). Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліографічний словник. Київ: Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України.

  Google Scholar

  Саган, Г. (2018). Українська діаспора в Китаї: історія та сучасні тенденції становлення. Київські історичні студії, 6, 43–51. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.1.4351

  Google Scholar

  Світ, І. (1936). Український Національний Дім в м. Харбіні: Півтора року життя УНД. 14.11.1933 – 14.6.1935. Харбін: Українська Видавнича Спілка.

  Google Scholar

  Українець, Л. (2013). Визначення основних чинників прямих закордонних інвестицій з Китаю у країни Африки. Журнал європейської економіки, 12 (4), 458–472.

  Google Scholar

  Хоменко, О. А. (2021). Далекосхідна одіссея Івана Світа. Київ, Нью-Йорк: LAURUS.

  Google Scholar

  Чабак, Л. А. (2021). Туристичний потенціал Китаю для українців: сучасні тенденції та виклики. Китаєзнавчі дослідження, 2, 103-111. https://doi.org/10.51198/chinesest2021.02.079

  Google Scholar

  Чирко, І. (2001). Україна – Китай. Від найдавніших часів і донині. В. Сергійчук (Ред.), Україна і Схід: панорама культурно-спільнотних взаємин (Вип. 1, с. 117–127). Київ: Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

  Google Scholar

  Чорномаз, В. (2013). Китай, Китайська Народна Республіка. Китайсько-українські зв’язки. І. Дзюба, А. Жуковський, М. Железняк та ін. (Ред.), Енциклопедія Сучасної України (т. 13, с. 109–111). Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.

  Google Scholar

  Чорномаз, В. (Ред.). (2011). Зелений Клин (Український Далекий Схід): енциклопедичний довідник. Владивосток: Наукове об’єднання україністів ім. Т. Г. Шевченка.

  Google Scholar

  Чорномаз, В. (Ред.). (2021). Українці в Китаї: енциклопедичний довідник. Одеса: Гельветика.

  Google Scholar