Ukrainians in view of world civilization (encyclopedic aspect)

  DOI: 10.37068/evu.14.7

  Abstract

  The article is dedicated to the recently published online encyclopedia “Significant Figures of Ukrainian Origin in World Civilization” (Kyiv, 2022, https://ukrainci.top). The work’s idea, features of the structure and encyclopedic content are outlined. The first part of the online publication includes biographical articles about personalities who made a significant contribution to the development of world civilization. The second part is about the heroes of the nowaday Russian war against Ukraine, who not only fight for itself country, but also heroically and victoriously defend the civilizational values of the world.

  Read article in Ukrainian | Читати українською

  REFERENCES

  Grando, O. (Ed.). (1997).Great names in the history of Ukrainian medicine. Kyiv: Central Museum of Medicine of Ukraine [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Husiev, V. (Ed.). (2002). Prominent figures in the history of Ukraine of the 9th–19th centuries: reference book. Kyiv: Higher School Press [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Kosheliev, A. Socio-economic conditions of “Biographical culture’s” formation in the USA during XX–XXI centuries. American History and Politics, 6, 7–20. https://doi.org/10.17721/2521-1706.2018.06.07-20  [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Kovtun, N. (2019).Strukturno-funktsionalnyi analiz arkhetypu kulturnoho heroia [Structural and functional analysis of a cultural hero archetype]. Zhytomyr: Zhytomyr Ivan Franko State University Press [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Riabchuk, M. (2013). Heroes and villains. The fragmentation of national memory and the issue of symbolic state legitimization. In Y. Shapoval (Ed.), The culture of historical memory: European and Ukrainian experience (pp. 217–230). Kyiv: IPIEND [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M., & Ishchenko, O. (2021). Ukrainian Crimea in Russian encyclopedias. In I. Stepanets, O. Mashevskyi, O. Kupchyk (Eds.), Crimea in the coordinates of history: Proceedings of the 2-d scientific workshop (pp. 123-130). Kyiv: Kyiv University Press. https://doi.org/10.5281/zenodo.7452244 [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Zhelezniak, M., Yatskiv, Y., Andreychyn, M., Dubrovina, L., Stepanenko, M., Mel­nyk, M., & Ishchenko, O. (Eds). (2022). Famous figures by Ukra­inian origin in world civilization: online encyclopedia. Kyiv: Institute of Encyclopedic Research, National Academy of Sciences of Ukraine. https://doi.org/10.37068/b/9789660299993  [in Ukrainian].

  Google Scholar

  Українці крізь призму світової цивілізації (енциклопедичний погляд)

  DOI: 10.37068/evu.14.7

  Резюме

  Статтю присвячено нещодавно опублікованій онлайн-енциклопедії “Знакові постаті українського походження у світовій цивілізації” (Київ, 2022, https://ukrainci.top). Окреслено ідею, особливості структури та енциклопедичного контенту. Перша частина видання вміщує біографічні статті про персоналії, які здійснили вагомий внесок у розвиток світової цивілізації. Друга – про героїв сучасної війни, які не лише захищають Україну, а й відстоюють цивілізаційні цінності світу.

  Біографічні праці створюють у різноманітних жанрах – наукових монографіях, мемуарах, автобіографічних нарисах тощо. Особливе місце серед них належить довідковим виданням (біографічним словникам, довідникам, енциклопедіям). “Сто найвидатніших українців” – довідник чи енциклопедію з подібним заголовком можна часто побачити на полицях книжкових крамниць. Це легко пояснити, адже під час задуму створити видання, присвячене видатним українцям, багато укладачів точкою відліку обирають кількісний...

  Читати далі Завантажити PDF

  ЛІТЕРАТУРА

  Грандо, О. (Ред.). (1997). Визначні імена в історії української медицини. Київ: Центральний музей медицини України.

  Google Scholar

  Гусєв, В. (Ред.). (2002). Видатні постаті в історії України IX–XIX ст.: довідкове видання. Київ: Вища школа.

  Google Scholar

  Железняк, М., Іщенко, О. (2021). Український Крим у російських енциклопедіях. У кн. І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик (Ред.), Крим у координатах історії: збірник матеріалів 2-го наукового семінару (с. 123–130). Київ: ВПЦ Київський університет. https://doi.org/10.5281/zenodo.7452244

  Google Scholar

  Железняк, М., Яцків, Я., Андрейчин, М., Дубровіна, Л., Степаненко, М., Мельник, М., Іщенко, О. (Ред.). (2022). Знакові постаті україн­ського походження у світовій цивілізації: енциклопедичне видання. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН Украї­ни. https://doi.org/10.37068/b/9789660299993

  Google Scholar

  Ковтун, Н. (2019). Структурно-функціональний аналіз архетипу культурного героя: монографія. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка.

  Google Scholar

  Кошелєв, А. (2018). Соціально-економічні умови формування “біографічної культури” в США впродовж ХХ – поч. ХХІ століть. Американська історія та політика: науковий журнал, 6, 7–20. https://doi.org/10.17721/2521-1706.2018.06.07-20

  Google Scholar

  Рябчук, М. (2013). Герої і лиходії. Розщепленість національної пам’яті та проблема символічної легітимізації держави. У кн. Ю. Шаповал (Ред.), Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід (с. 217–230). Київ: ІПІЕНД.

  Google Scholar