2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.1

Українська електронна енциклопедистика: тенденції розвитку та місце в інформаційному просторі держави

Микола Железняк
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 7–21.
РезюмеЗдійснено аналіз електронних енциклопедій в українському інформаційному просторі. Досліджено, що електронні енциклопедії поділяються на дві великі групи – цифрові аналоги друкованих видань, наприклад, онлайн-версія «Енциклопедії Сучасної України», і самостійні енциклопедичні веб-проекти, серед яких найпопулярнішою є Вікіпедія (входить до найбільш відвідуваних сайтів в українському інформаційному просторі). Незважаючи на те, що електронні енциклопедії мають низку переваг, відмовлятися від друкованих класичних видань немає підстав. З погляду розвитку українського інформаційного простору важливо, щоб будь-який енциклопедичний проект, націлений на виготовлення друкованого продукту, був представлений також електронною версією в мережі Інтернет.
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.2

Проблеми поєднання наукової і творчої спадщини у статтях-персоналіях «Енциклопедії Сучасної України»

Олег Савченко
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 22–28.
РезюмеУ статті показано, що в «Енциклопедії Сучасної України» у статтях про вчених є тенденція висвітлювати інші, окрім наукового, види діяльності персоналій. У зв’язку з цим простежено основні проблеми, що виникають у процесі подання інформації про особу, яка відома не лише науковою, а й іншою діяльністю (суспільною, громадсько-політичною, мистецькою, літературною, спортивною тощо). Часто цей бік діяльності науковця залишається осторонь уваги укладачів енциклопедичних видань, особливо галузевих. Звернено увагу на особливості подання інформації в статті-персоналії залежно від характеру реалізації особи в кількох галузях життєдіяльності.
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.3

Енциклопедична справа як технологія поширення й пропаганди духовних цінностей держави

Руслан Пилипчук
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 29–39.
РезюмеУ дослідженні енциклопедичні видання висвітлено з точки зору їхнього впливу на громадську думку. Зауважено, що за радянської доби найвагоміші енциклопедії, як-то «Велика радянська енциклопедія» чи «Українська радянська енциклопедія», слугували стратегічним інструментом пропаганди комуністичної ідеології, популяризації радянського соціалізму тощо. З’ясовано, що підготовка енциклопедичних видань національного характеру в сьогоднішніх умовах може розглядатися як дієвий засіб прищеплювання національних цінностей в українському суспільстві.
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.4

«Енциклопедія українознавства» як об’єкт і джерельна база в наукових дослідженнях

Микола Железняк, Олександр Іщенко
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 40–54.
РезюмеУ статті (містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Держаного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф77) простежено оцінки різних експертів щодо «Енциклопедії українознавства», окреслено основні напрямки наукових досліджень, у яких ця енциклопедія слугує об’єктом наукової уваги або джерелом цитованої інформації.
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.5

Чумаченко Віктор Кирилович (1956–2017): життєвий і науковий шлях енциклопедиста з Кубані

Анатолій Авраменко
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 55–74.
РезюмеСтаттю присвячено філологу (літературознавцю), історику й енциклопедисту В. Чумаченкові. Автор, спираючись на власний досвід дружнього спілкування з науковцем та окремі джерела, подає цікаві біографічні факти, розповідає про життєві й наукові пріоритети, найважливіші проекти одного з найвидатніших україністів у Росії. Опис життєвого й наукового шляху В. Чумаченка окреслює також загальний стан українського етносу на Кубані, зокрема його культурний стан й перспективи розвитку.
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.6

Костянтин Георгійович Бреславець

Анатолій Шушківський
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 75–79.
РезюмеПерсонологічне дослідження присвячено авторові статей та координатору «Енциклопедії Сучасної України», кандидату фізико-математичних наук Костянтину Бреславцю.
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.7

П’ята міжнародна наукова конференція «Українська енциклопедистика»

Владислав Муха
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 80–82.
РезюмеЗапропоновано огляд П’ятої міжнародної науково конференції «Українська енциклопедистика».
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.9

Видано перші два томи «Сербської енциклопедії»

Дюра Вінаї, Наталія Стаценко
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 94–96.
РезюмеЗдійснено огляд реалізації проекту національної енциклопедії в десяти томах під назвою «Сербська енциклопедія».
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.10

Науково-практична конференція «Російська багатонаціональна енциклопедистика: історія і сучасність»

Анатолій Шушківський
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 97–98.
Резюме12–13 жовтня 2017 року в Інституті татарської енциклопедії і регіонознавства Академії наук Республіки Татарстан (Казань, Росія) відбулася на­уково-практична конференція «Російська багатонаціональна енциклопедистика: історія і сучасність». Стаття описує цей науковий захід.
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.11

Епістолярні пам’ятки як джерело підготовки біографічних статей в ЕСУ (Огляд деяких історіографічних видань Миколи Степаненка)

Микола Железняк, Олександр Іщенко
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 99–103.
РезюмеОгляд присвячено двом виданням: Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського / Упоряд. М. Степаненко. Полтава, 2014; Листи до Олеся Гончара: У 2 кн. / Упоряд. М. Степаненко. Київ, 2016.
PDF
2017-12-17  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.8-9.12

Нові надходження до бібліотеки Інституту енциклопедичних досліджень НАН України

Світлана Очеретянко
Енциклопедичний вісник України, 2017, вип. 8–9, с. 104–106.
РезюмеЗапропоновано огляд нових книжкових надходжень до бібліотеки Інституту енциклопедичних досліджень НАН України.
PDF