2021-12-15  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.13.1

Від головного редактора

Микола Железняк
Енциклопедичний вісник України, 2021, вип. 13, с. 5–8.
РезюмеПередмова головного редактора до 13-го випуску “Енциклопедичного вісника України”.
PDF
2021-12-15  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.13.2

Проєкт “Місця пам’яті української дипломатії” як енциклопедичне джерело

Ірина Матяш
Енциклопедичний вісник України, 2021, вип. 13, с. 9–20.
РезюмеСтаттю присвячено століттю встановлення дипломатичних відносин між Україною та зарубіжними державами, культурні й наукові заходи зі святкування якого відбулися впродовж 2017–2021 рр. Вони сприяли як налагодженню контактів між представниками науки і культури України та інших країн, так і дослідженню різноманітних питань, збільшуючи обсяг знань про історію української дипломатії. Одним з елементів цього процесу стало маркування в інших країнах знакових місць меморіальними дошками, що унаочнюють історичні дипломатичні зв’язки України з цими державами. Колективна робота з їх виявлення посприяла накопиченню чималої кількості важливої інформації, яку вирішили оприлюднити у вигляді енциклопедичного довідника “Місця пам’яті української дипломатії” (нині укладається). У цій статті описано його значення в контексті висвітлення історії української дипломатії, зокрема виявляючи зародження тісних дипломатичних відносин з іншими державами, що відбувалося в буремний період 1917–1921 рр.
PDF
2021-12-15  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.13.3

Розвиток “Енциклопедії Сучасної України” в Інтернеті (за даними опитування користувачів)

Микола Железняк
Енциклопедичний вісник України, 2021, вип. 13, с. 21–45.
РезюмеСтаттю присвячено 20-річчю від часу появи першого тому “Енциклопедії Сучасної України” (ЕСУ), який побачив світ у 2001 році. З цієї нагоди фахівцями Інституту енциклопедичних досліджень НАН України було здійснено анкетне опитування користувачів електронної версії ЕСУ. У цій статті автор презентує результати опитування, опрацьовані методами статистичного аналізу, та пропонує окремі інтерпретації отриманих результатів. Здобута інформація має важливе значення для подальшого розвитку ЕСУ в мережі Інтернет, оскільки дає змогу зрозуміти потреби й оцінку її користувачів.
PDF
2021-12-15  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.13.4

Нові тенденції розвитку енциклопедистики в цифрову епоху (на прикладі “Scholarpedia” та “Scholarly Community Еncyclopedia”)

Олександр Іщенко
Енциклопедичний вісник України, 2021, вип. 13, с. 46–62.
РезюмеСтаття окреслює викликані розвитком цифрових технологій зміни, зафіксовані в галузі енциклопедичної справи на прикладі підготовки окремих новітніх видань в мережі Інтернет (“Scholarpedia” та “Scholarly Community Еncyclopedia”). З появою кількадесят років тому електронних енциклопедій галузь отримала інновацію у вигляді мультимедійності енциклопедичного контенту та швидкості його пошуку. Проте нині розвиток електронної енциклопедистики набуває ознак переходу від формальних змін до якісних, пов’язаних із вдосконаленням енциклопедичної інформації та її підготовки. Зокрема, модель створення таких видань, як “Scholarpedia” та “Scholarly Community Еncyclopedia” засвідчує нові підходи до організації енциклопедичної справи, відмінні від традиційних, що розширюють можливості для підвищення якості енциклопедій, виходу їх на новий рівень.
PDF
2021-12-15  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.13.5

Становлення академічної науки в Молдовській РСР (1946–1960)

Константин Манолаке, Іон Ксенофонтов
Енциклопедичний вісник України, 2021, вип. 13, с. 63–73.
РезюмеНа основі оригінальних архівних матеріалів (зокрема з Центрального наукового архіву Академії наук Молдови, Архіву громадсько-політичних організацій Республіки Молдова, Національного архіву Республіки Молдова) та огляду фахової літератури висвітлено історичний і соціально-політичний контексти становлення академічної науки в Молдовській РСР у 1946–1960 роках.
PDF
2021-12-15  |  Open access  |   https://doi.org/10.37068/evu.13.6

Постать Івана Дзюби: думки сучасних інтелектуалів

Микола Мушинка, Ярослав Яцків, Михайло Андрейчин, Тамара Гундорова, Марко Павлишин, Лариса Масенко, Сергій Тримбач, Ірина Матяш, Cтаніслав Кульчицький, Віталій Отрощенко, Тетяна Добко, Євген Головаха, Іван Гамкало, Ольга Петрова
Енциклопедичний вісник України, 2021, вип. 13, с. 74–91.
РезюмеСтаття об’єднує короткі нотатки відомих представників української науки й культури про громадського діяча, літературознавця, співголову головної редакційної колегії “Енциклопедії Сучасної України” Івана Дзюбу з нагоди його 90-річчя.
PDF