Слово головного редактораЕнциклопедична справа завжди викликала зацікавленість та посилену увагу як науковців, видавців, читачів, так і керівництва держави, яке усвідомлює значимість енциклопедичних видань для престижу країни.

Українська енциклопедистика – молода галузь науки, що переживає період свого становлення. За даними Книжкової Палати України за п’ять останніх років видавництва України випустили 569 найменувань книжкових видань, що марковані як енциклопедії чи енциклопедичні словники (довідники). Однак, за змістом, структурою, наповненням, жанровими особливостями ці видання далеко не завжди відповідають заявленому в заголовку типу – «енциклопедія». Звичайно, це не може не викликати занепокоєння вчених-енциклопедистів. Таку ситуацію пояснює зокрема й відсутність спеціалізованого журналу чи періодичного збірника, у якому читач, а то й укладач енциклопедії чи відповідного словника зміг би ознайомитися з методикою та засадами творення видань такого типу.

2004 року в системі Національної академії наук України було створено Інститут енциклопедичних досліджень, на який покладено здійснення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі енциклопедистики, розроблення наукових та методичних засад створення різного типу енциклопедичних видань, а також координацію досліджень з енциклопедичної справи в Україні. Щоб систематично ознайомлювати наукову громадськість з найновішими досягненнями теоретичної і практичної енциклопедистики, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започатковує щорічне видання – науковий збірник «Енциклопедичний вісник України». Це дасть можливість висловлюватися й тим, хто творить енциклопедії або подібні видання, й тим, хто їх досліджує.

На сторінках збірника обговорюватимуться питання теорії і практики енциклопедистики, історії енциклопедичної справи у світі та Україні, йтиметься про теоретичні засади створення енциклопедій різного типу (універсальних, галузевих, регіональних), узагальнюватиметься історичний досвід та аналізуватимуться сучасні тенденції української та світової енциклопедистики. Збірник друкуватиме матеріали з суміжних дисциплін зокрема: з біо- та бібліографістики, архівознавства, стилістики та редакторської справи. Одним із завдань збірника є розширення міжнародної співпраці для забезпечення повноти та об’єктивності інформації про Україну в зарубіжних енциклопедичних виданнях; налагодження дієвого діалогу з іншими енциклопедичними центрами в Україні і за кордоном. Збірник друкуватиме рецензії, відгуки та огляди про нові видання в галузі енциклопедичної справи, інформацію про наукові зібрання з цих проблем.

Запрошуємо колег-енциклопедистів та усіх зацікавлених до обговорення широкого кола питань енциклопедистики, дискусій, обміну думками та досвідом. Вимоги до матеріалів подаємо в кінці збірника. Сподіваємося, що спільними зусиллями створимо цікаве й потрібне для науковців, видавців та й читачів загалом видання. Електронний варіант збірника буде розміщено на сайті Інституту енциклопедичних досліджень НАН України: www.encyclopedia.kyiv.ua.

Перше число «Енциклопедичного вісника України» є спеціальним випуском. У ньому вміщено доповіді, виголошені на Міжнародній науковій конференції «Українська енциклопедистика» (м. Київ, червень 2008 р.), організованій Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України спільно з Науковим товариством ім. Шевченка в Європі і проведеній у рамках VІІ Міжнародного конгресу україністів.


Це стаття відкритого доступу, її розміщено на умовах ліцензії Creative Commons Attribution CC BY 4.0, що надає читачеві право поширювати чи використовувати у власних потребах авторський матеріал за умови належного цитування статті.

© М. Железняк, 2024. Опубліковано Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України.

Повна версія сторінки