Редакційна етика


Принципи етики редактора й видавця

При прийнятті рішення про публікацію редакція керується достовірністю поданих даних і науковою значимістю роботи.

Інтелектуальний зміст рукописів оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних поглядів авторів.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, не використовують для особистих потреб і не передають третім особам без письмової згоди автора. Інформація з поданих рукописів є конфіденційною, її не використовують для отримання особистої вигоди.

Редакція не публікує рукопис, якщо є підстави вважати, що він є плагіатом.

Редакція не залишає без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а при виникненні конфліктної ситуації вживає всіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Принципи етики рецензента

Рукопис, отриманий для рецензування, є конфіденційним документом, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

Рецензент дає об’єктивну й аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

Неопубліковані дані, отримані з поданих на розгляд рукописів, рецензентові не можна використовувати для власних потреб.

Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або якщо він не може бути об’єктивним, має клопотати про своє виключення з процесу рецензування рукопису.

Принципи етики автора наукової публікації

Автор (автори) статті надає достовірні результати проведених досліджень. Свідоме подання помилкових або сфальсифікованих даних неприйнятне.

Автор гарантує, що результати дослідження, викладені в поданому рукопису, повністю оригінальні (не запозичені). Запозичення прийнятне у формі цитувань і виправданому обсязі. Цитування передбачають обов’язкове зазначення автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні та неприйнятні.

Необхідно визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті мають подаватися покликання на праці, які мали значення під час виконання дослідження.

Нейприйнятне з боку авторів подання рукописів, що наразі розглядаються іншими виданнями, або, тим більше, вже опубліковані в інших виданнях.

Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які зробили істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні.

Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен повідомити про це нашу редакцію.