Енциклопедичний вісник України

«Енциклопедичний вісник України» (англ. The Encyclopedia Herald of  Ukraine) – збірник наукових праць Інституту енциклопедичних досліджень НАН України. Друкується від 2009 року.

Галузь знань: гуманітарні науки.
Спеціальність: історія.
Тематика: спеціальні історичні дисципліни (енциклопедистика, книгознавство, біографістика, архівознавство, джерелознавство, історіографія, бібліотечна справа).
Мови: українська (редакція приймає також статті англійською, російською, білоруською мовами).
Періодичність: раз на рік (вихід друком – у 4-му кварталі).
Індексування/реферування: Google Scholar, Scientific Indexing Services (SIS), Національна бібліотека України імені В. Вернадського.

Мета видання

«Енциклопедичний вісник України»

  • публікує результати наукових досліджень, огляди й рецензії в  галузі енциклопедистики та суміжних спеціальних історичних дисциплін – бібліографістиці, біографістиці, книгознавстві, архівознавстві, словникарстві, видавничій справі тощо;
  • знайомить із визначними енциклопедистами і їхніми здобутками;
  • висвітлює актуальні події в царині енциклопедичної справи, інформує про важливі енциклопедичні проекти.

Цільова аудиторія:

Науковці-енциклопедисти, лексикографи, історики, книгознавці, фахівці з бібліотечної справи, архівної справи, біографістики, бібліографістики та суміжних дисциплін.

Політика відкритого доступу

«Енциклопедичний вісник України» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу (Open access), визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного розвитку. Матеріали збірника поширюються в мережі Інтернет на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY. Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати контент із навчальною та науковою метою, а також розповсюджувати його у вигляді цитувань з обов’язковим покликанням на джерело з указівкою на авторство.

Рецензування

Рецензування має на меті забезпечити оригінальність та значимість опублікованого дослідження. До кожного поданого рукопису, що має виразну дослідницьку складову, призначаються два зовнішні рецензенти. Необхідність рецензування рукописів, що за своїм змістом є оглядами, повідомленнями, рецензіями, визначається рішенням головного редактора.

Редакційна етика

Правову основу забезпечення публікаційної етики вісника становлять міжнародні й національні стандарти:

Реєстраційні дані

ISSN 2706-9990 (print)
ISSN 2707-000X
(online)
DOI 10.37068/evu

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15829–4301Р від 12.10.2009 р. (Наказ Міністерства Юстиції України №1823/5 від 12.10.2009).

Засновник: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.
Видавець: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України.