Опубліковано: 17-12-2015    2020-12-18

Доступ: open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/evu.6-7.4


Передумови створення медичної енциклопедії України

АфіліаціяУсі - Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького, Україна

Енциклопедичний вісник України
, вип. 6–7, с. 2222

Резюме:

Ключові слова:


До створення галузевих енциклопедій видавці залучають професіоналів-­спеціалістів відповідної галузі. Не є винятком і така важлива ланка науки, як медицина. За час незалежності в Україні укладено медичні термінологічні словники, є довідникові видання про визначні дати та постаті в історії української медицини. Та українська медична наука вкрай потребує уніфікованих для всієї країни відомостей про визначних учених, перелік світових досягнень та пам’ятних дат української медицини — тобто створення повноцінної галузевої енциклопедії [1: 34—38].

Однак упродовж останніх 5 років відбулося руйнування такого напрямку медичної науки, як історія медицини. Апогеєм став відомий наказ МОНМС України від 21.12.2012 № 1462 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за № 89/22621) — «Про внесення змін до Переліку наукових спеціальностей», де зазначено таке: «1.8 у групі спеціальностей 14.02.00 «Профілактична медицина» галузі науки «Медичні науки» спеціальність 14.02.04 «Історія медицини» виключити» [2: 1].

У сусідніх країнах (Польщі, Росії) — спеціальність «Історія медицини» ніхто не скасовував — спеціальність така є, і навіть готуються галузеві енциклопедії, довідники на державному рівні. Отож, і в Україні настала нагальна необхідність скасувати положення зазначеного наказу та відновити спеціальність «Історія медицини» в попередньому статусі, що стане поштовхом і передумовою створення медичної енциклопедії.

ЛІТЕРАТУРА


1. Пиріг Л. Медицина в українських енциклопедіях // Енциклопедичний вісник України. 2009. № 1. С. 34—38. Читати

2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту Про внесення змін до Переліку наукових спеціальностей. № 1462. 21.12.2012. Читати


Для цитування статті
Володимир Гриновець, Ольга Ріпецька . Передумови створення медичної енциклопедії України. Енциклопедичний вісник України. 2015. вип. 6–7. с. 22–22. https://doi.org/10.37068/evu.6-7.4

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.