Опубліковано: 16-12-2014    2021-02-10

Доступ: open access

 DOI:  https://doi.org/10.37068/evu.4-5.10


Рубрика:

Півтора місяці чи півтора місяця?

АфіліаціяІнститут енциклопедичних досліджень НАНУ, Україна

Енциклопедичний вісник України
, вип. 1, с. 9797

Резюме: Правильно писати півтора місяця. Помилкою є написання півтора місяці.

Ключові слова: дробові числівники, граматика, правопис.


Дробові числівники півтора, півтори, півтораста постали внаслідок певних фонетичних змін та злиття колишніх складених полъ + вътора, полъ + въторы, полъ + вътора + съта. Вони мають відмінкові форми лише Н. і З. відмінків.

Числівник півтора поєднується з іменником чоловічого або середнього роду: півтора круга, півтора кілограма, півтора відра, а числівник півтори ― з іменником жіночого роду: півтори хвилини, півтори гривні, півтори тонни.

Виникають певні труднощі під час вживання цих невідмінюваних числівників з іменниками. Треба пам’ятати, що після числівників півтора й півтори в називному, родовому та знахідному відмінках іменник виступає у формі Р. в. однини: півтора місяця, півтори тонни, а в давальному, орудному та місцевому відмінках він має відповідні цим відмінкам форми множини: півтора місяцям, півтори тоннам; півтора місяцями, півтори тоннами; (на) півтора місяцях, (на) півтори тоннах.

При числівнику півтораста, що також є незмінним, іменник незалежно від роду в Н., Р., З. відмінках має форму Р. в. множини: півтораста гектарів, півтораста дерев, півтораста сторінок. В інших трьох відмінках, як і у випадку з півтора, півтори, цей числівник сполучається з відповідними формами множини іменників: півтораста гектарам, півтораста гектарами, (на) півтораста гектарах.

Отже, маємо писати півтора місяця, а не півтора місяці.


Для цитування статті
Світлана Очеретянко . Півтора місяці чи півтора місяця?. Енциклопедичний вісник України. 2014. вип. 1. с. 97–97. https://doi.org/10.37068/evu.4-5.10

This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.